Quins procediments normatius (ordenances, reglaments, ordenances fiscals, planejament) estan en procés d'elaboració? Aquí pots veure quin és el seu estat de tramitació i consultar-ne tots els documents relacionats.

Núm expedient Títol projecte Descripció Documents Prioritat
13-2017 Projecte d'urbanització de "Can Batlle"

Projecte d'urbanització en l'àmbit del sistema d'equipaments del "Can Batlle" de Dosrius

Projecte
Estudi de seguretat i salut
1868-2017 Anunci modificació puntual de normes subsidiàries Modificació puntual de normes subsidiàries de la unitat d’actuació III (Can Sant Pare). Anunci
Modificació puntual
1896/2017 Consulta Pública sobre l’elaboració del reglament de participació ciutadana Anunci consulta Pública
Memòria informativa
553/2017 Estudi de l’ordenació de la mobilitat del nucli de Dosrius

Consulta pública del document de treball de l’estudi de l’ordenació de la mobilitat del nucli de Dosrius fins el proper dia 8 de maig (inclòs). La documentació objecte de la consulta pública prèvia, que reuneix tota la informació precisa al respecte, comprèn l’Estudi d’ordenació de la mobilitat al poble de Dosrius. Diagnosi i propostes.

ANUNCI ORDENACIÓ DE LA MOBILITAT
Ordenació de la mobilitat
486/2017 Ordenança municipal de recollida de residus

Documentació sotmesa a consulta pública relativa a l’estudi, elaboració i posterior aprovació d’una nova ordenança municipal de recollida de residus al municipi de Dosrius durant un termini de 10 dies, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte d’Ordenança municipal de recollida de residus. Els ciutadans, organitzacions i associacions que així ho considerin, poden fer arribar les seves opinions a través de les bústies de correu electrònic participacio@dosrius.cat, dosrius@dosrius.cat, o a través del registre general de l’Ajuntament o la seu electrònica https://www.seu.cat/dosrius.

Anunci
Ordenança vigent
Memòria d'estudi nova regulació