Aquests són tots els convenis i encàrrecs de gestió que ha subscrit l'ens amb persones públiques i privades, és a dir, qui els signa i quan han estat signats i també fins a quina data són vigents.

Col·laboració entre el Consell Comarcal del Maresme i l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres per l’ús i gestió de les borses de personal d’àmbit comarcal per ocupar temporalment llocs de treball

Import 1944.0

Data de signatura 20-09-2022

Vigent No

Data d'inici de vigència 20-09-2022

Durada Màxim, quatre anys

Prorrogable No

Dades dels signataris

Damià Clot i Trias, President del Consell Comarcal del Maresme

Joan Mora i Buch, Alcalde-President de l'Ajuntament de Andreu de Llavaneres

Documents Borses treball CCM 2022

Col·laboració entre el Club de Patinatge Llavaneres i l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres per a l'ús del servei de transport escolar, curs 2022-2023

Import 739.0

Data de signatura 02-10-2022

Vigent No

Durada Curs escolar 2022-2023

Prorrogable No

Dades dels signataris

Joan Mora i Buch, Alcalde-President de l'Ajuntament de Andreu de Llavaneres

Mireia Álvarez Torres, representant del Club de Patinatge Llavaneres

Documents Transport escolar Club Patinatge 2022

Col·laboració entre el Club de Bàsquet 3 Viles i l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres per a l'ús del servei de transport escolar, curs 2022-2023

Import 141.0

Data de signatura 16-11-2022

Vigent No

Durada Curs escolar 2022-2023

Prorrogable No

Dades dels signataris

Joan Mora i Buch, Alcalde-President de l'Ajuntament de Andreu de Llavaneres

Carles Canals Sánchez, President del Club de Futbol Escola Llavaneres

Documents Transport escolar CB 3 Viles 2022

Col·laboració entre el Club de Futbol Escola Llavaneres i l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres per a l'ús del servei de transport escolar, curs 2022-2023

Import 353.0

Data de signatura 03-11-2022

Vigent No

Durada Curs escolar 2022-2023

Prorrogable No

Dades dels signataris

Joan Mora i Buch, Alcalde-President de l'Ajuntament de Andreu de Llavaneres

Carolina de la Fuente Navarro, representant del Club de Futbol Escola Llavaneres

Documents Transport escolar CF Escola Llavaneres 2022

Finançament del transport escolar no obligatori entre el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres amb alumnes usuaris del servei per al curs escolar 2022-2023

Import 9127.0

Data de signatura 23-11-2022

Vigent

Data d'inici de vigència 15-06-2016

Durada Curs escolar 2022-2023

Prorrogable

Dades dels signataris

Damià Clot Trias, President del Consell Comarcal del Maresme

Joan Mora i Buch, Alcalde-President de l'Ajuntament de Andreu de Llavaneres

Santiago Pérez i Olmedo, Secretari accidental del Consell Comarcal del Maresme

Josep Lluís Valentín Martínez, Secretari de l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres

Documents Transport escolar no obligatori

Ratificació del conveni, de data 5 d'agost de 2022, regulador de la subvenció per als anys 2022 i 2023 a favor de l'Assemblea Local de la Creu Roja a Mataró-Sant Andreu de Llavaneres

Import 12500.0

Data de signatura 06-11-2022

Vigent

Data d'inici de vigència 05-08-2022

Durada De l'1 de gener del 2022 al 31 de desembre de 2023, ambdós inclosos

Prorrogable No

Dades dels signataris

Joan Mora i Buch, Alcalde-President de l'Ajuntament de Andreu de Llavaneres

Anna Guinart de Araiztegui, Presidenta de Assemblea Local de la Creu Roja a Mataró-Sant Andreu de Llavaneres

Documents Creu Roja 22

Compromís per a l’adjudicació directa i gratuïta d’un dret de superfície sobre parcel·les municipals a favor de la Fundació Privada Família i Benestar Social, la Fundació Privada Salas per l’Accessibilitat i la Fundació Privada Nou Lloc Habitatge Social

Data de signatura 03-03-2022

Vigent

Data d'inici de vigència 12-10-8024

Durada 75 anys

Prorrogable No

Dades dels signataris

Joan Mora i Buch, Alcalde-President de l'Ajuntament de Andreu de Llavaneres

Josep Lluís Valentín Martínez, Secretari de l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres

Alfons Maria de Ligori Thió Ordis i Josep M. Puig i Puigdomènech, apoderants de la Fundació Privada Família i Benestar Social

José Manuel Rodríguez Murillo, President del Patronat i Patró de la Fundació Privada Salas per l’Accessibilitat

Pere Esteve Sala, President del Patronat i Patró Delegat de la Fundació Privada Nou Lloc Habitatge Social

Documents Habitatges socials

Col·laboració entre la Fundació Palau i l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres per a la celebració del Festival Poesia i +, any 2022

Import 3.5

Data de signatura 08-06-2022

Vigent No

Data d'inici de vigència 08-06-2022

Durada 31/12/2022

Prorrogable No

Dades dels signataris

Joan Mora Buch, Alcade-President de l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres

Anna Maluquer, Directora de la Fundació Palau

Col·laboració entre l'entitat Club Bàsquet 3 Viles i l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres regulador de l’ús del pavelló d’esports municipal i de la piscina municipal pel Campus de bàsquet d’estiu 2022

Data de signatura 12-05-2022

Vigent No

Durada Del 27 de juny al 29 de juliol de 2022, ambdós inclosos

Prorrogable No

Dades dels signataris

Joan Mora Buch, Alcade-President de l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres

Carles Canals Sánchez, President Club Bàsquet 3 Viles

Documents 3 Viles

Col·laboració entre l’entitat Club Esportiu Llavaneres i l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres regulador de l’ús de les instal·lacions municipals pel Campus de futbol d’estiu 2022 i sessions de tecnificació

Data de signatura 12-05-2022

Vigent No

Durada Del 27 de juny al 29 de juliol, ambdós inclosos

Prorrogable No

Dades dels signataris

Joan Mora Buch, Alcade-President de l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres

Valentín Martínez Vallmajor, President del Club Esportiu Llavaneres

Documents 2022-05-12 Conveni Campus de futbol estiu del CE Llavaneres

Conveni de col·laboració entre la Fundació Casa de Misericòrdia de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres per a la cessió temporal de l’ús de la casa de colònies Can Masriera

Data de signatura 30-03-2022

Vigent No

Data d'inici de vigència 07-03-2022

Durada Fins al 8 d'abril

Prorrogable

Dades dels signataris

Joan Mora Buch, Alcade-President de l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres

Antonio Masriera Escolà, President de la Fundació Casa de Misericòrdia de Barcelona

Josep Lluís Valentín Martínez, Secretari de l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres

Documents Casa Riera

Club Esportiu Llavaneres farà ús de les instal·lacions municipals de Sant Andreu de Llavaneres pel Campus d’estiu

Vigent No

Data d'inici de vigència 28-06-2021

Durada Fins el 23/07/2021

Prorrogable No

Dades dels signataris

Joan Mora i Buch, Alcalde de l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres

Valentín Martínez Vallmajor, President de l'Entitat Club Esportiu Llavaneres

El Club Esportiu Llavaneres farà ús del Camp de Futbol Municipal de Sant Andreu de Llavaneres

Vigent

Data d'inici de vigència 01-09-2021

Durada 1 any

Prorrogable

Dades dels signataris

Joan Mora i Buch, Alcalde de l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres

Valentín Martínez, President de l'entitat Club Esportiu Llavaneres

El Club de Futbol Escola Llavaneres farà ús del Camp de Futbol Municipal de Sant Andreu de Llavaneres

Vigent

Data d'inici de vigència 01-09-2021

Durada 1 any

Prorrogable

Dades dels signataris

Joan Mora i Buch, Alcalde de l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres

Josep Robles Lopez, President de l'entitat Club Futbol Escola Llavaneres

Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres i la Diputació de Barcelona per a la gestió integrada de la Xarxa de Biblioteques Municipals (XBM), de la biblioteca d’aquest municipi.

Data de signatura 21-10-2021

Vigent

Prorrogable No

Dades dels signataris

Joan Mora i Buch, Alcalde de l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres

Joan Carles Garcia i Cañizares, president delegat de l'Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona

Adhesió de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres al servei de meteorologia del Consell Comarcal del Maresme

Vigent

Durada 4 anys

Prorrogable

Dades dels signataris

Damià Del Clot Trias , representant del Consell Comarcal del Maresme

Joan Mora i Buch, Alcalde de l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres

Club Bàsquet 3 Viles farà ús de les instal·lacions municipals de Sant Andreu de Llavaneres pel Campus de Bàsquet de l'estiu

Vigent No

Data d'inici de vigència 23-06-2021

Durada Fins el 30/07/2021

Prorrogable No

Dades dels signataris

Joan Mora i Buch, Alcalde - President de l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres

Carles Canals Sánchez, responsable de l'entitat Club Bàsquet 3 Viles

Estacionament zona blava Llavaneres-Sant Vicenç

Data de signatura 02-06-2021

Vigent

Durada 4 anys

Prorrogable No

Dades dels signataris

Joan Mora i Buch, Alcalde de Sant Andreu de Llavaneres

Víctor Llasera Alzina, Alcalde de Sant Vicenç de Montalt

Documents Zona blava

Cessió de fotografies del banc d'imatges

Data de signatura 02-06-2021

Vigent

Durada 4 anys

Prorrogable

Dades dels signataris

Joan Mora i Buch, Alcalde de Sant Andreu de Llavaneres

Joaquim Arnó Porras, President del Consorci de Promoció Turística Costa Maresme

Documents Cessio imatges

Col·lecció d’art Lluís Bassat

Data de signatura 25-05-2021

Vigent No

Data d'inici de vigència 01-06-2021

Durada 2 mesos

Prorrogable No

Dades dels signataris

Joan Mora i Buch, Alcalde de Sant Andreu de Llavaneres

David Bote Paz, President Consorci Museu d'Art Contemporani de Mataró

Documents Col.lecció d'Art

Transport escolar no obligatori

Data de signatura 21-05-2021

Vigent

Prorrogable

Dades dels signataris

Joan Mora i Buch, Alcalde de Sant Andreu de Llavaneres

Damià Del Clot i Trias, President del Consell Comarcal del Maresme

Documents Transport

Transport adaptat i/o assistit del Consell Comarcal del Maresme

Data de signatura 02-09-2021

Vigent

Prorrogable

Dades dels signataris

Joan Mora i Buch, alcalde de Sant Andreu de Llavaneres

Damià Del Clot i Trias, president del Consell Comarcal del Maresme

Documents Conveni TAD 2021-2022 rectif_02.09.2021.pdf

Cessió de local a l'Associació de les Llums

Data de signatura 05-02-2021

Vigent

Prorrogable

Dades dels signataris

Joan Mora i Buch, alcalde de Sant Andreu de Llavaneres

Anna Vegas, representant de l'Associació de les Llums

Documents Associació de les Llums

Ús i gestió de borses de treball per a contractes temporals

Import 259.0

Data de signatura 29-01-2021

Vigent

Durada 4 anys

Prorrogable

Dades dels signataris

Joan Mora i Buch, alcalde de Sant Andreu de Llavaneres

Damià del Clot, president del Consell Comarcal del Maresme

Documents Borses treball CCM

Assessorament a empreses i emprenedors

Data de signatura 24-11-2020

Vigent

Prorrogable No

Dades dels signataris

Per una part, el senyor Damià del Clot i Trias, President del Consell Comarcal del Maresme (CCM).

 

D’una altra banda, el senyor Joan Mora Buch, Alcalde de Sant Andreu de Llavaneres.

Documents Conveni Consell Comarcal

Col·laboració amb Coop Maresme

Data de signatura 11-11-2020

Vigent

Prorrogable

Dades dels signataris

Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres.

Coop Maresme (Ateneu Cooperatiu del Maresme) en el marc de la convocatòria de la Xarxa d’Ateneus Cooperatius i Projectes Singulars, impulsada pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

Documents Coop Maresme
Carta pròrroga Coop Maresme

Servei de Reempresa

Data de signatura 16-11-2020

Vigent

Prorrogable

Dades dels signataris

D’una banda, l’Ajuntament de Mataró, amb NIF P0812000H i domiciliat a C/ La Riera 48, 08301, Mataró, representat per l’alcalde, David Bote Paz, i assistit per la secretària general acctal. Mª Lluïsa Guañabens Casarramona.


De l’altra, l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, amb NIF P0819600H i domiciliat a la plaça de la Vila 1, 08392, Sant Andreu de Llavaneres, representat per l’alcalde, Joan Mora i Buch, i assistit pel secretari de la Corporació, Josep Lluís Valentín i Martínez.

Documents Tecnocampus

Finançament del transport escolar

Data de signatura 20-11-2020

Vigent No

Prorrogable No

Dades dels signataris

Joan Mora i Buch, alcalde de Sant Andreu de Llavaneres, en nom i representació de l’esmentada corporació municipal, assistit per Josep Lluís Valentin Martínez, Secretari General d’aquesta corporació.

Damià del Clot Trias, en qualitat de President del Consell Comarcal del Maresme, actuant d’acord amb el Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, assistit per Santiago Pérez Olmedo, Secretari accidental d’aquesta corporació.

Documents Conveni TENO

Conveni de col·laboració entre el Consorci de Promoció turística “Costa del Maresme” i els ajuntaments de la comarca del Maresme per al finançament parcial de la senyalització horitzontal de la Xarxa de Camins del Maresme

Data de signatura 27-02-2019

Vigent

Prorrogable No

Dades dels signataris

Corsorci de Promoció Turística del Maresme

Ajuntaments de la comarca

Documents CONSORCI I AJUNTAMENTS MARESME

Projecte de col·laboració amb l'Institut Llavaneres

Data de signatura 17-09-2020

Vigent

Data d'inici de vigència 01-09-2020

Durada Fins al 2023

Prorrogable

Dades dels signataris

Direcció General de Currículum i Personalització del departament d'Ensenyament.

Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres.

Aquest conveni és la prororoga del conveni signat amb anterioritat entre el 2018 i el 2020.

 
El Projecte Pont de l'Institut Llavaneres acollirà aquest curs vuit alumnes que desenvoluparan l'àmbit pràctic del programa en empreses i a l'Ajuntament durant tot el curs 2020-2021.

Documents Projecte Pont

Programa Esport Mar 2020

Drets i obligacions Promoció dels esports nàutics entre els joves del poble.

Data de signatura 04-06-2020

Vigent

Data d'inici de vigència 04-06-2020

Durada 10 de setembre de 2020

Prorrogable

Dades dels signataris Joan Mora i Buch, Alcalde-President de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres
Joan Moya Piquer, Director General del Club Nàutic El Balís

Enllaç https://ajllavaneres.cat/15129

Documents Esport Mar 2020

Gestió dels residus

Drets i obligacions Gestió del paper i cartró

Data de signatura 31-01-2020

Vigent

Prorrogable

Documents Residus

Projecte Pont

Drets i obligacions L’Institut Llavaneres ha elaborat el seu projecte d’atenció a la diversitat, en el marc de les mesures i suports addicionals d’atenció a l’alumnat, amb el nom de Pont. L’objecte principal d’aquest projecte és donar suport als alumnes de tercer i/o quart curs de l’educació secundària obligatòria que presenten dificultats d’aprenentatge, desmotivació greu, perill d’absentisme acadèmic, problemes de conducta i que precisen d’actuacions individualitzades i adaptacions substancials del currículum que facilitin la seva inclusió escolar, social i laboral.

Data de signatura 14-10-2019

Vigent

Data d'inici de vigència 14-10-2019

Prorrogable

Dades dels signataris

Joan Mora i Buch, alcalde de Sant Andreu de Llavaneres

Josep Vallcorba Cot, director general de Currículum i Personalització del departament d'Educació de la Generalitat

Documents ACORD PDC
ANNEX CREIXER

Ús del bus escolar per al CE Llavaneres

Data de signatura 30-09-2019

Vigent

Prorrogable

Dades dels signataris

Joan Mora i Buch, alcalde de Llavaneres

Josep Robles, president del Club Futbol Escola Llavaneres

Documents Bus escolar

Atenció educativa a l'alumnat d'educació secundària obligatòria

Drets i obligacions Projecte pont en el marc de les mesures i suports addicionals d'atenció educativa a l'alumnat d'educació secundària obligatòria

Data de signatura 22-05-2019

Vigent

Data d'inici de vigència 01-09-2018

Durada Fins al 31 d’agost de 2020

Prorrogable No

Dades dels signataris

Joan Mora i Buch, alcalde de Sant Andreu de Llavaneres.

Josep Vallcorba Cot, director general de Currículum i Personalització del departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Documents Alumnes de secundària obligatòria

Acord d'ús de l'espai Coworking Llavaneres

Data de signatura 02-05-2019

Vigent

Data d'inici de vigència 02-05-2019

Durada Fins al 31/10/2019

Prorrogable

Dades dels signataris

Joan Mora i Buch, alcalde de Llavaneres

Belén Castro González

Documents Coworking 2019

Programa de Treball i Formació del Consell Comarcal del Maresme

Drets i obligacions L’Ajuntament delega parcialment al Consell Comarcal del Maresme, la competència necessària en matèria d’ordenació, gestió, execució i disciplina urbanística, per l’execució de tres projectes.

Vigent

Prorrogable No

Dades dels signataris Joan Mora Buch, alcalde de Sant Andreu de Llavaneres
Josep Triadó i Bergés, president del Consell Comarcal del Maresme

Documents DELEGACIÓ FORMACIO CCMARESME

Acord amb el Consell Comarcal per borsa de treball

Drets i obligacions L’Ajuntament podrà sol·licitar fer ús de les borses de personal que el Consell Comarcal tingui actives, amb subjecció de les instruccions d’ús i gestió d’aquestes, sempre i quan li sigui necessari cobrir llocs de treball conjunturals, no permanents

Vigent

Prorrogable

Dades dels signataris

Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres

Consell Comarcal del Maresme

Documents Borses de treball CCM

Transport escolar: escola de futbol

Drets i obligacions Trasllat per als alumnes de l'escola Jaume Llull al camp de futbol en les places vacants del bus urbà C22

Data de signatura 23-01-2019

Vigent

Prorrogable No

Dades dels signataris

Joan Mora i Buch, alcalde de Llavaneres

Josep Robles López, president del CE Llavaneres

Documents Conveni Escola de Futbol

Cessió d'un espai municipal a l'entitat SI DONA

Data de signatura 15-03-2019

Vigent

Data d'inici de vigència 15-03-2019

Prorrogable

Dades dels signataris

Joan Mora i Buch, alcalde de Sant Andreu de Llavaneres

Pilar Pelegrin i Cuquerella, presidenta de SI DONA

Documents Cessió espai a l'associació SI DONA

Animals domèstics abandonats

Drets i obligacions Adaptació del conveni de la delegació al Consell Comarcal del Maresme de les competències municipals en matèria de recollida, atenció i acollida d’animals domèstics abandonats, i la prestació per aquest del servei municipal de recollida, atenció i acollida d’animals domèstics abandonats, incorporant les determinacions de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del Sector Públic.

Import 15263.49

Vigent

Data d'inici de vigència 01-01-2019

Durada 31/12/2022

Prorrogable

Dades dels signataris

Josep Triadó i Bergés, president del Consell Comarcal del Maresme

Joan Mora i Buch, alcalde de Sant Andreu de Llavaneres

Documents ANIMALS DOMÈSTICS

Prestació de serveis mínims de salut pública de competència local

Data de signatura 18-10-2018

Vigent

Data d'inici de vigència 18-10-2018

Durada Fins al 31 de desembre de 2019

Prorrogable

Dades dels signataris

Joan Guix i Oliver, secretari de Salut Pública del Departament de Salut

Joan Mora Buch, alcalde de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres

Documents ACA 2018

Col·laboració amb la Casa de Andalucía y Extremadura

Import 2600.0

Vigent

Prorrogable No

Documents CASA DE ANDALUCÍA 2018

Promoció de l’economia social i solidària

Vigent

Durada Fins al 31 d'octubre de 2018. vigència màxima de 4 anys, pròrrogues incloses.

Prorrogable

Dades dels signataris

Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres

Fundació Unió de Cooperadors del Maresme

Documents Fundació Unió de Cooperadors 2018

Prevent Moonrunning Llavaneres 2018

Import 1200.0

Data de signatura 06-06-2018

Vigent

Data d'inici de vigència 06-06-2018

Durada Fins al 31 de desembre de 2018

Prorrogable

Dades dels signataris

Joan Mora i Buch, alcalde de Sant Andreu de Llavaneres

Montse Moré Serra, directora de la Fundació Prevent

Documents Prevent Moonrunning Llavaneres 2018

Vigilancia i extinció d’incendis forestals estiu 2018

Drets i obligacions Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres i l'ADF Serralada de Montalt per a la vigilancia i extinció d’incendis forestals

Import 4750.0

Vigent

Data d'inici de vigència 06-06-2018

Durada Fins al 31 de desembre de 2018

Prorrogable No

Dades dels signataris

Joan Mora i Buch, alcalde de Sant Andreu de Llavaneres

Josep Bertran i Abril, president de l'ADF Serralada Montalt

 

Documents CONVENI ADF 2018

Cessió d'obres d'art del Museu d'Art Contemporani de Mataró

Drets i obligacions Exposició pública del fons de la Col·lecció Bassat

Vigent No

Prorrogable No

Dades dels signataris

Joan Mora i Buch, alcalde de Sant Andreu de Llavaneres

David Bote i Paz, president del Consorci Museu d'Art Contemporani de Mataró

 

Documents Col·lecció Bassat

Campus d'estiu de bàsquet 2018

Vigent

Data d'inici de vigència 25-06-2018

Durada Fins al 20 de juliol de 2018

Prorrogable No

Dades dels signataris

Joan Mora i Buch, alcalde de Sant Andreu de Llavaneres

Carlos Canals i Sánchez, president de Club de Bàsquet 3 Viles

Documents Campus bàsquet estiu 2018

Campus d'estiu de futbol 2018

Drets i obligacions Conveni de col·laboració entre l'entitat Club Esportiu Llavaneres i l'Ajuntament de Llavaneres per a l'ús de les instal·lacions municipals pel campus de futbol per a l'ús d'instal·lacions municipals (espais de l'Escola Serena Vall, camp de futbol i piscina) durant el campus d'estiu 2018.

Vigent No

Data d'inici de vigència 02-07-2018

Durada Fins al 27 de juliol de 2018

Prorrogable No

Dades dels signataris

Joan Mora i Buch, alcalde de Sant Andreu de Llavaneres

Josep Robles, president del Club Esportiu Llavaneres

Documents CE LLAVANERES 2018

Prestació del Servei de Transport a demanda

Data de signatura 16-03-2018

Vigent No

Data d'inici de vigència 19-03-2018

Durada Durant la fase d'execució de les obres de renovació del clavegueram a Pau Casals, amb una previsió inicial de dos mesos.

Prorrogable No

Dades dels signataris

Joan Mora i Buch, alcalde de Sant Andreu de Llavaneres

Joan Prat i Trapé, director general de l'AMTU

Juana Valero i Calero, taxista

José Miguel Ferrer i Pereira, taxista

Miguel Ángel Cano Marcha!, taxista

 

Documents Taxistes

Pràctiques d'una estudiant de la UB

Drets i obligacions Desenvolupament de pràctiques acadèmiques externes d'estudiants de la Universitat de Barcelona a través d'entitats col·laboradores, com ara empreses, institucions i entitats públiques i privades

Data de signatura 16-02-2018

Vigent

Data d'inici de vigència 02-05-2018

Durada Fins al 29 de maig de 2018

Prorrogable No

Dades dels signataris

Joan Mora i Buch, alcalde de Llavaneres.

Francesc Xavier Pons i Ràfols, degà de la Facultat/Escola de Dret de la Universitat de Barcelona,

Documents Conveni pràctiques UB

Ajudes a famílies a través de Creu Roja

Drets i obligacions Lliurament de targetes de prepagament d'alimentació a famílies vulnerables per a l'any 2018

Import 10560.0

Vigent

Data d'inici de vigència 01-01-2018

Durada 31 de desembre de 2018

Prorrogable No

Documents Ajudes famílies. Creu Roja

Suport a Creu Roja

Drets i obligacions Formalització de les ajudes econòmiques destinades a les activitats de caràcter social per al 2018 de Creu Roja Mataró-Sant Andreu de Llavaneres

Import 1400.0

Vigent

Prorrogable No

Documents Creu Roja 2018

Suport al festival Poesia i +

Vigent

Prorrogable No

Dades dels signataris

Joan Mora, alcalde de l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres

Maria Choya, directora de la Fundació Palau i Fabre

 

Documents Palau

Acord amb Ecoembes

Drets i obligacions L'objectiu del conveni és l’increment de la dotació de contenidors de càrrega superior per a la recollida selectiva d’envasos lleugers al municipi de Sant Andreu de Llavaneres.

Vigent

Prorrogable No

Dades dels signataris

Joan Mora i Buch, alcalde de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres

Angel Hervella Touchard, director de Gestió Local i Autonòmica de Ecoembalajes España, S.A.

Documents Ecoembes

Ús i gestió de les borses de personal d’àmbit comarcal per ocupar llocs de treball municipal

Vigent

Prorrogable No

Dades dels signataris

Consell Comarcal del Maresme

Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres

Documents Borses de treball CCM

Emissió programa 'El primer cafè'

Import 1300.0

Data de signatura 01-09-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 01-09-2017

Durada Fins al 30 de juny de 2018

Prorrogable No

Dades dels signataris

Josep Bayo, director de Ràdio Arenys

Anna Sosa, regidora de Comunicació de Llavaneres

Blanca Arbell, alcaldessa de Canet de Mar

Alfons Murga, director de Ràdio SantVi

 

Documents El primer cafè

Utilització pública de la pista exterior de l'Institut Llavaneres

Data de signatura 13-02-2018

Vigent

Data d'inici de vigència 14-02-2018

Durada Fins a finals del curs escolar 2017-2018

Prorrogable No

Dades dels signataris

Institut Llavaneres

Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres

Documents Conveni Institut Llavaneres

Conveni de suport a emprenedors locals: Jordi Bimbela

Data de signatura 31-01-2018

Vigent

Data d'inici de vigència 31-01-2018

Durada 1 any, prorrogable a un màxim de 3 anys

Prorrogable

Dades dels signataris

Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres

Jordi Bimbela Alberich, FC Barcelona Noticias

Documents Conveni Bimbela

Programa Treball i Formació: Línia Dona

Data de signatura 29-01-2018

Vigent

Data d'inici de vigència 29-01-2018

Durada 12 mesos

Prorrogable No

Dades dels signataris

Consell Comarcal del Maresme

Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres

Documents Conveni Línia Dona

Programa Treball i Formació: contractació Plans d'Ocupació

Drets i obligacions L’objecte d’aquest Conveni és establir els termes de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres i el Consell Comarcal del Maresme, per a desenvolupar els treballs dels projectes específics dels municipis que ho han sol·licitat al Consell Comarcal del Maresme en el marc del Programa Treball i Formació.

Data de signatura 29-01-2018

Vigent

Prorrogable No

Dades dels signataris

Consell Comarcal del Maresme

Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres

Documents Conveni Peó CCM

Servei d'Assistència Tècnica a Emprenedors i Empreses de Llavaneres

Drets i obligacions Assistència tècnica per realitzar tasques de suport a emprenedors i empreses del municipi de Sant Andreu de Llavaneres

Import 4980.0

Data de signatura 28-11-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 29-11-2017

Durada 166 hores d'assistència

Prorrogable No

Compliment i execució 7 hores setmanals

Dades dels signataris

Consell Comarcal del Maresme

Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres

Documents Conveni_ass_emp_CCM(1).pdf

Col·laboració amb el CN El Balís

Drets i obligacions Promoure la pràctica d'esports nàutics entre els joves del municipi

Data de signatura 05-05-2017

Vigent

Prorrogable No

Dades dels signataris Club Nàutic El Balís

Documents Conveni amb el CN El Balís

Campus d'estiu del CH Llavaneres

Drets i obligacions Ús de les instal·lacions del pavelló i de la piscina municipal

Vigent No

Data d'inici de vigència 17-07-2017

Durada Fins al 8 de setembre de 2017.

Prorrogable No

Dades dels signataris Club Handbol Llavaneres

Documents Conveni Campus Handbol Estiu.pdf

Campus d'estiu del CE Llavaneres 2017

Drets i obligacions Ús de diverses instal·lacions municipals.

Vigent No

Data d'inici de vigència 26-06-2017

Durada Fins al 28 de juliol de 2017.

Prorrogable No

Dades dels signataris Amb el CE Llavaneres.

Documents CE Llavaneres

Neteja de les platges

Import 10289.26

Data de signatura 31-05-2017

Vigent No

Data d'inici de vigència 01-08-2017

Durada Fins al 31 de desembre de 2019.

Prorrogable

Dades dels signataris Amb el Consell Comarcal del Maresme.

Documents Neteja de les platges

Pràctiques laborals

Drets i obligacions Per a la realització de pràctiques d'un estudiant de Cicle Formatiu de Grau Superior d'Educació i Control Ambiental

Data de signatura 22-05-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 22-05-2017

Prorrogable No

Dades dels signataris Amb l'Institut Ramon Prim.

Documents Institut Rambla Prim

Tractament mosquit tigre

Drets i obligacions Per a la realització de tractaments amb larvicida enfront el mosquit tigre (Aedes albopictus) al municipi.

Data de signatura 23-05-2017

Vigent No

Data d'inici de vigència 23-05-2017

Durada 320

Prorrogable No

Dades dels signataris Amb el Consell Comarcal del Maresme.

Documents Mosquit tigre

Gestió Econòmica

Drets i obligacions Per a l'assumpció de funcions d'Assistència en la Gestió Econòmica Local.

Data de signatura 23-05-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 23-05-2017

Durada Indefinida.

Prorrogable No

Dades dels signataris Amb la Diputació de Barcelona.

Documents Asgel

Estudi de mobilitat

Drets i obligacions Encàrrec d'un anàlisi de l'estudi dels documents del Pacte per la mobilitat sostenible del Maresme

Data de signatura 20-06-2017

Vigent No

Prorrogable No

Dades dels signataris Amb el Consell Comarcal del Maresme.

Documents Mobilitat

Servei de Mediació 2017-2018

Drets i obligacions Desenvolupament del programa de suport als ens locals per a l'impuls i consolidació dels serveis de mediació

Data de signatura 25-04-2017

Vigent No

Data d'inici de vigència 25-04-2017

Durada Fins al 31 de desembre de 2018.

Prorrogable No

Dades dels signataris Amb la Diputació de Barcelona.

Documents Mediació

Accés gratuït a la Fundació Palau

Drets i obligacions Per als veïns residents a Sant Vicenç de Montalt i Sant Andreu de Llavaneres.

Data de signatura 22-04-2017

Vigent No

Data d'inici de vigència 22-04-2017

Durada Fins al 22 d'abril del 2022.

Prorrogable

Dades dels signataris Amb la Fundació Palau.

Documents Fundació Palau

Contrucció del pavelló municipal

Drets i obligacions Acceptació del préstec de 175.000 €

Data de signatura 13-06-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 13-06-2017

Durada Fins al 2017

Prorrogable No

Dades dels signataris Amb la Diputació de Barcelona.

Documents Acord pavelló

Ajuts individuals de menjador escolar 2017

Drets i obligacions Gestió i funcionament dels ajuts individuals de menjador per necessitats socioeconòmiques i/o

Vigent No

Data d'inici de vigència 04-05-2017

Prorrogable No

Dades dels signataris Amb el Consell Comarcal del Maresme.

Documents Certif JGL 02.05.17 aprov cnv modif.pdf

Casal d'estiu municipal 2017

Drets i obligacions Desenvolupament d'un casal de lleure en el període no lectiu d'estiu.

Data de signatura 10-05-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 10-05-2017

Prorrogable No

Documents Casal d'Estiu 2017

Formació pràctica

Drets i obligacions Subscrit amb el vistiplau del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC)

Data de signatura 31-05-2017

Vigent No

Data d'inici de vigència 26-06-2017

Prorrogable No

Documents Certif JGL 02.05.17 aprov cnv modif.pdf

Suport a ADF Serralada de Montalt

Drets i obligacions Atorgament d'ajut econòmic a l'entitat.

Import 4750.0

Data de signatura 10-03-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 10-03-2017

Durada Fins al 31 de desembre de 2017.

Prorrogable No

Documents Ajut ADF 2017

Més informació Amb ADF Serralada de Montalt.

Mostra Literària Comarcal 2017

Drets i obligacions Participació dels guanyadors locals a la fase comarcal.

Import 600.0

Data de signatura 14-03-2017

Vigent No

Data d'inici de vigència 14-03-2017

Prorrogable No

Dades dels signataris Amb el Consell Comarcal del Maresme.

Documents Mostra Literària 2017

Servei de transport urbà

Drets i obligacions Actualització econòmica de l'acord subscrit amb l'empresa Casas i la Direcció general de Transport

Import 357235.79

Data de signatura 11-07-2000

Vigent

Prorrogable

Documents Transport urbà 2017
Conveni Casas any 2000

Subvenció a Creu Roja Llavaneres-Mataró

Drets i obligacions Contribuir amb ajudes econòmiques a la tasca social que l'entitat porta a terme al municipi.

Import 2000.0

Data de signatura 30-03-2017

Vigent No

Data d'inici de vigència 30-03-2017

Durada Fins al 31 de desembre de 2017.

Prorrogable No

Dades dels signataris Amb Creu Roja Llavaneres-Mataró.

Documents Creu Roja

Contractació peó per a la brigada

Drets i obligacions Contractació d'una persona en situació d'atur per a la brigada.

Import 1326.0

Data de signatura 10-03-2017

Vigent No

Data d'inici de vigència 10-03-2017

Prorrogable No

Dades dels signataris Amb el Consell Comarcal del Maresme.

Documents Peó brigada

Contractació auxiliar administrativa i pintor

Drets i obligacions A través del Consell Comarcal del Maresme, entre persones en situació d'atur

Import 2628.0

Data de signatura 10-03-2017

Vigent No

Data d'inici de vigència 10-03-2017

Prorrogable No

Dades dels signataris Amb el Consell Comarcal del Maresme.

Documents Aux Administrativa i Pintor

Suport a Creu Roja Llavaneres-Mataró

Drets i obligacions Suport als col·lectius amb vulnerabilitat social amb el repartiment de targetes de prepagament d'aliments.

Import 7040.0

Data de signatura 11-04-2017

Vigent No

Data d'inici de vigència 11-04-2017

Prorrogable No

Dades dels signataris Amb Creu Roja Llavaneres-Mataró.

Documents Targetes alimentació

Vigilància forestal any 2016

Drets i obligacions Vigilància i prevenció d'incendis forestals a càrrec de l'Associació de Defensa Forestal

Import 4.5

Data de signatura 26-07-2016

Vigent No

Data d'inici de vigència 26-07-2016

Durada Fins al 31 de desembre de 2016.

Prorrogable No

Dades dels signataris Amb l'Associació de Defensa Forestal (ADF) Serralada de Montalt.

Documents ADF 2016

Explotació centre de telecomunicacions

Drets i obligacions A càrrec de Tradia Telecom SAU

Data de signatura 27-10-2016

Vigent No

Data d'inici de vigència 27-10-2016

Prorrogable No

Dades dels signataris Amb Tradia Telecom SAU.

Documents Tradia Telecom

Estacionament públic entre Sant Vicenç i Llavaneres

Drets i obligacions Cessió mútua d'espais d'aparcament gratuïta per a residents.

Data de signatura 28-10-2016

Vigent No

Data d'inici de vigència 28-10-2016

Durada Fins al 31 de gener de 2019.

Prorrogable No

Dades dels signataris Amb l'Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt.

Documents Conveni estacionament

Restauració del pergamí 436

Import 288.0

Data de signatura 07-06-2016

Vigent No

Prorrogable No

Dades dels signataris Amb l'Arxiu Comarcal del Maresme.

Foment ajuts socials

Drets i obligacions Suport a Creu Roja en la difusió d'activitats i ajuts socials.

Data de signatura 21-09-2016

Vigent No

Data d'inici de vigència 21-09-2016

Durada Fins al 31 de desembre de 2016.

Prorrogable No

Dades dels signataris Amb Creu Roja Llavaneres-Mataró.

Documents Conveni amb Creu Roja

Poesia i + 2016

Drets i obligacions Col·laboració de l'Ajuntament de Llavaneres en l'organització i difusió del cicle de poesia de la Fundació Palau de Llavaneres.

Import 8.0

Data de signatura 14-09-2016

Vigent No

Data d'inici de vigència 14-09-2016

Durada Fins al 31 de desembre de 2016.

Prorrogable No

Dades dels signataris Amb la Fundació Palau de Caldes d'Estrac.

Documents Poesia i + 2016

Adhesió al servei d'alertes meteorològiques comarcal

Drets i obligacions Servei comarcal d'alertes meteorològiques i seguiment atmosfèric

Import 240.0

Data de signatura 31-05-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 01-06-2016

Prorrogable

Dades dels signataris Amb el Consell Comarcal del Maresme.

Documents Conveni Meteomar

Mostra Literària del Maresme 2016

Drets i obligacions Participació en la fase comarcal de la Mostra Literària 2016.

Import 600.0

Data de signatura 06-04-2016

Vigent No

Prorrogable No

Dades dels signataris Amb el Consell Comarcal del Maresme.

Documents Certif JGL 16 04 05 aprov cnv.pdf

Ús del pavelló municipal per part de clubs locals
Cursa Triwoman 2016

Drets i obligacions Amb l'Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt

Vigent No

Data d'inici de vigència 13-03-2016

Prorrogable No

Documents Certif JGL 16 03 01 aprov triwoman.pdf

Més informació Tasques d'organització i difusió, pagament de l'assegurança als participants i compra de trofeus.

Creu Roja

Drets i obligacions Lliurament de targetes de prepagament d'alimentació a famílies vulnerables

Data de signatura 06-04-2016

Vigent No

Durada Fins al 31 de desembre de 2016.

Prorrogable No

Dades dels signataris Amb Creu Roja Mataró-Llavaneres

Documents Conveni Creu Roja_signat.pdf

Exposició Col·lecció Bassat a Llavaneres

Drets i obligacions Exhibició de la col·lecció de Lluís Bassat al Museu Arxiu de Llavaneres.

Data de signatura 20-05-2016

Vigent No

Prorrogable No

Dades dels signataris Amb el Consorci Museu d'Art Contemporani de Mataró.

Documents Conveni CMACM_signat.pdf

Campanya Anem al Teatre 2016-2020

Data de signatura 05-08-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 12-09-2016

Durada Fins a la finalització del curs 2019-2020

Prorrogable No

Dades dels signataris Amb la Diputació de Barcelona.

Documents Conveni Anem al teatre_signat.pdf

Pràctiques laborals al Casal de Joves

Drets i obligacions Conveni de col·laboració per a la formació pràctica a càrrec d'un estudiant resident a Llavaneres.

Vigent No

Data d'inici de vigència 22-04-2016

Durada Fins al 16 de juny de 2016.

Prorrogable No

Dades dels signataris Amb l'Institut Miquel Biada.

Documents Certif JGL 16 04 19 aprov cnv.pdf

Campus de Bàsquet Estiu 2017

Drets i obligacions Cessió d'ús al Club Bàsquet 3 Viles de les instal·lacions del pavelló i la piscina municipals.

Data de signatura 21-06-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 26-06-2017

Durada Fins al 28 de juliol.

Prorrogable No

Documents Conveni Campus de Bàsquet Estiu 2017

Podeu consultar els convenis corresponents a l'any 2015 en el següent enllaç.