Vols conèixer els detalls de les tramitacions sobre pressupostos que s'han dut a terme en aquest ens els darrers anys? Pots consultar-los aquí.

0 Registres carregats

A efectes de publicitat es poden consultar els següents expedients:

1. Expedient X2020002678 de modificació de les bases d'execució del pressupost 2020, amb els següents documents:

- Decret d'incoació.

- Informe d'intervenció.

- Certificat de l'acord de Ple de 27.4.2020.

 

2. Expedient X2020002565 de modificació pressupostària 5/2020: crèdits extraordinaris i suplements de crèdits, amb els següents documents:

- Informe tècnic.

- Informe tècnic 2.

- Informe tècnic 3.

- Informe de tresoreria.

- Informe d'intervenció.

- Informe d'intervenció 2.

- Certificat de l'acord de Ple de 27.04.2020.

 

3. Expedient X2020003521 de modificació pressupostària 8/2020: suplements de crèdits i declaració de no disponibilitat de crèdits:

- Informe tècnic.

- Informe tècnic 2.

- Informe d'intervenció.

- Informe d'intervenció 2.

- Certificat de l'acord de Ple de 25.5.2020.

 

4. Expedient X2020003806 de modificació pressupostària 10/2020: crèdits extraordinaris i suplements de crèdits:

- Informe tècnic.

- Informe tècnic 2.

- Informe tècnic 3.

- Informe tècnic 4.

- Informe tècnic 5.

- Informe d'Intervenció.

- Informe d'Intervenció 2.

- Certificat de l'acord de Ple de 25.5.2020.

 

5. Expedient X2020003574 de modificació de les bases d'execució del pressupost 2020, amb els següents documents:

- Decret d'incoació.

- Informe d'Intervenció.

- Certificat de l'acord de Ple de 25.5.2020.

 

6. Expedient X2020004779 de modificació pressupostària 14/2020: suplements de crèdits:

- Informe tècnic.

- Informe d'Intervenció.

- Informe d'intervenció 2.

- Certificat de l'acord de Ple de 26.6.2020.