Serveis, tràmits i gestions

Atenció ciutadana

La millora en l’atenció ciutadana és una prioritat bàsica per a l’Ajuntament de Matadepera. És per aquest motiu que posem al vostre abast diversos canals de comunicació directa:

·         Per telèfon:
o    Al 93 787 02 00.
Horari: de 08:15 a 14:00 h. de dilluns a divendres. De 16:00 a 19:00 h. els dimecres.
·         Presencialment:
o    Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC).
Pl. de l’Ajuntament, 1. 08230-Matadepera.
Horari: de 08:15 a 14:00 h. de dilluns a divendres. De 16:00 a 19:00 h. els dimecres.
·         Per internet:
o    Bústia de correu: podeu fer ús d’aquesta bústia per expressar opinions i dubtes referents a la seu electrònica.
o    Queixes i suggeriments: expresseu queixes o suggeriments relatius a la qualitat de serveis, a l’estat del carrer, a les infraestructures municipals, etc
o    Sol·licitud genèrica: presenteu una sol•licitud al registre de documents de l’ajuntament de Matadepera.
Govern obert i transparència
La informació generada pel Govern a disposició de la ciudadania:
Informació institucional i organitzativa
Organització política, personal, entitats i altres organismes
Gestió econòmica
Pressupostos, gestió tributària i econòmica, i patrimoni
Acció de govern i normativa
Actes, acords, edictes, convocatòries, normatives, plans i estratègies
Contractes, convenis i subvencions
Perfil de contractant, menors, òrgans i convenis de col·laboració
Perfil de contractant Perfil de contractant
Estigueu al dia de totes les licitacions i adjudicacions del consistori.
Bústia de factures Bústia de factures
Si ets proveïdor de l'ens has de presentar la teva factura electrònicament.
Tauler d'edictes Tauler d'edictes
L'administració no ha pogut contactar amb vosaltres? Consulteu el tauler per veure si formeu part d'algun procediment.
Participació Participació
Busquem que la ciutadania s'impliqui en els processos i actuacions del nostre municipi.