En data 21/06/2018, es va constituir la Comissió de Seguiment de l'Àrea de prestació conjunta del servei de taxi a l'Alt Penedès, una comissió d'estudi, informe i consulta creada pel Ple del Consell Comarcal de l'Alt Penedès.