La Comissió de seguiment de l'Àrea de prestació conjunta del servei de taxi a l'Alt Penedès és una comissió d'estudi, informe i consulta creada pel Ple del Consell Comarcal de l'Alt Penedès.

 

 

  • Actes de la comissió - Font: portal de Transparència del Consell Comarcal de l'Alt Penedès
  • 2020 - L'acta s'aprovarà en la reunió d'abril de 2021 i, un cop aprovada, es publicarà en aquest portal de Transparència
  • 2019 - 28 de febrer
  • 2018 - 25 d'octubre
  • 2018 - 21 de juny