En data 21/06/2018, es va constituir la Comissió de Seguiment de l'Àrea de prestació conjunta del servei de taxi a l'Alt Penedès, una comissió d'estudi, informe i consulta creada pel Ple del Consell Comarcal de l'Alt Penedès.

Actes de la Comissió de Seguiment - Font: portal de Transparència del Consell Comarcal de l'Alt Penedès

Més informació (composició, funcions, sessions, etc.) - Font: web del Consell Comarcal de l'Alt Penedès