En aquesta pàgina podràs consultar el resultat de les votacions dels Plens Municipals per cada punt de l'ordre del dia i segons cada grup municipal que compon el Plenari.