Aquí podràs consultar totes les modificacions i les pròrrogues contractuals, així com també, si és el cas, les licitacions anul·lades i les resolucions anticipades.

Modificacions i pròrrogues contractuals
Any 2020
  •  Modificacions
  • Pròrrogues
Any 2019
Any 2018
Any 2017
Any 2016
Any 2015