Comunicació canvi dades contacte o localització instal·lació juvenil
El tràmit consisteix en la comunicació del canvi de les dades de contacte o de localització d'una instal·lació juvenil ja inscrita al Registre acompanyada d'una declaració responsable de la persona titular.
Comunicació canvi nom,tipus o capacitat instal·lació juvenil
El tràmit consisteix en la comunicació prèvia del canvi del nom, del tipus, de la capacitat o d'altres característiques d'una instal·lació juvenil ja inscrita al Registre acompanyada d'una declaració responsable de la persona titular.
Comunicació inici activitat campament juvenil
El tràmit consisteix en la comunicació prèvia a la posada en funcionament d'un campament juvenil, acompanyada d'una declaració responsable de la persona titular.
Comunicació canvi dades contacte o localització instal·lació juvenil
El tràmit consisteix en la comunicació del canvi de les dades de contacte o de localització d'una instal·lació juvenil ja inscrita al Registre acompanyada d'una declaració responsable de la persona titular.
Comunicació canvi nom,tipus o capacitat instal·lació juvenil
El tràmit consisteix en la comunicació prèvia del canvi del nom, del tipus, de la capacitat o d'altres característiques d'una instal·lació juvenil ja inscrita al Registre acompanyada d'una declaració responsable de la persona titular.
Comunicació inici activitat campament juvenil
El tràmit consisteix en la comunicació prèvia a la posada en funcionament d'un campament juvenil, acompanyada d'una declaració responsable de la persona titular.

El meu espai personal

playlist_add_check

Consulta els teus tràmits

Supervisa l'activitat dels teus tràmits:
sol·licituds, notificacions, intercanvi de dades entre administracions, inicis de sessió...
location_city

Amb qualsevol administració

Accés de forma centralitzada a les teves gestions amb la majoria d'administracions.
Cal un servei d'identificació digital reconegut:

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu una licitació Presenteu una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.