Ets proveïdor d'aquest ens i hi has de presentar una factura electrònica? En aquest apartat hi tens l'enllaç que et mostrarà la bústia de factures electròniques.

L'e-FACT és un servei del Consorci AOC que, juntament amb moltes altres administracions públiques catalanes, utilitza l’Ajuntament de Matadepera com a servei de factura electrònica per a la recepció de factures electròniques per part dels seus proveïdors, aconseguint els beneficis lligats als procediments de facturació (estalvi de costos, agilització i homogeneïtzació de processos) i contribuint a l'impuls i a la difusió de l'ús de la factura electrònica a Catalunya.

L'e-FACT es basa en un model que simplifica les relacions administració-proveïdor en els processos de facturació i que ofereix la possibilitat de treballar amb les diferents plataformes existents, evitant imposicions tecnològiques o organitzatives ni a emissors ni a receptors, garantint el principi de neutralitat tecnològica.

El format electrònic per emetre factures electròniques a l’Administració és el format facturae definit pel Govern Central, segons l’Ordre PRE/2971/2007. Per generar les factures amb aquest format públic es disposa de diversos mecanismes.

Codi DIR3: L01081206 (obligatori per la correcte tramitació de la factura)

Manual per a les empreses sobre formes de facturar a l’Administració Pública d’acord amb la Llei 25/2013, d’Impuls de la factura electrònica.

Centre AOC suport proveïdors

Atenció al proveïdor; preguntes freqüents

Aplicació de factura electrònica gratuïta (aplicació de l'estat)