Ets proveïdor d'aquest ens i hi has de presentar una factura electrònica? En aquest apartat hi tens l'enllaç que et mostrarà la bústia de factures electròniques.

Què és una factura electrònica?  

Una factura electrònica és un document electrònic que:

  • Conté el mateix tipus d'informació que hi ha en una factura tradicional i que es transmet a través de mitjans electrònics.
  • Té validesa legal quan presenta signatura electrònica avançada que garanteix l'autentificació, la integritat i el no repudi.
  • És susceptible de ser tramés per mitjans electrònics i relaciona a clients i proveïdors.

Com es poden generar factures electròniques?

El format electrònic per emetre factures electròniques a l’administració és Facturae segons l’Ordre PRE/2971/2007.

Quins són els avantatges d'utilitzar factures electròniques?

  • Intercanvi de la informació sense error entre l'administració i proveïdors (les dades originals arriben a destí per mitjans electrònics sense cap tipus d'entrada manual).
  • Els proveïdors disposaran amb antelació de l'acceptació de les seves factures i podran planificar millor la seva tresoreria i les opcions de negociació amb les entitats financeres.
  • Les factures amb signatura electrònica tenen plena validesa legal i poden substituir el paper tot i que si els proveïdors les demanen en suport paper es poden enviar encara que estiguin signades.
  • Reducció dels temps de tramitació a les administracions públiques.
  • Major eficiència en la gestió, auditoria i inspecció.

Presentació de factures electròniques

El Consell Comarcal s'ha adherit al servei e.FACT del Consorci Administració Oberta de Catalunya com a Punt General d'Entrada de Factures Electròniques.

Aquest servei permet la presentació telemàtica de factures en format Facturae al Consell Comarcal a través de la bústia e.FACT, per part de proveïdors i professionals, d'acord amb allò establert al reglament comarcal regulador del registre comptable de factures i de les factures electròniques.

Si no heu fet mai ús d'aquest servei, podeu obtenir tota la informació sobre el servei e.FACT (marc legal, funcionament, requeriments tècnics, programari necessari) a la pàgina sobre el servei e.FACT del Consorci Administració Oberta de Catalunya.

Podeu consultar el reglament comarcal regulador del registre comptable de factures i de les factures electròniques, en aquest enllaç.

Els codis DIR3 del Consell Comarcal són els següents:
- Òrgan gestor: L06090830
- Unitat tramitadora: L06090830
- Oficina comptable: L06090830

Les àrees gestores Consell Comarcal són les següents:
- 01 Serveis generals
- 02 Govern
- 03 Cooperació local i territori
- 04 Benestar social i educació
- 05 Desenvolupament econòmic local