¿Encuentra útil esta información? No
Veis algún error en esta página?

¿Eres proveedor del ente y tienes que presentar una factura electrónica? En este apartado encontrarás el buzón de facturas electrónicas.

Què és una factura electrònica?

Una factura electrònica és un document electrònic que:

  • Conté el mateix tipus d'informació que hi ha en una factura tradicional i que es transmet a través de mitjans electrònics.
  • Té validesa legal quan presenta signatura electrònica avançada que garanteix l'autentificació, la integritat i el no repudi.
  • És susceptible de ser tramés per mitjans electrònics i relaciona a clients i proveïdors.

Com es poden generar factures electròniques?

El format electrònic per emetre factures electròniques a l’administració és Facturae segons l’Ordre PRE/2971/2007.

Quins són els avantatges d'utilitzar factures electròniques?

  • Intercanvi de la informació sense error entre l'administració i proveïdors (les dades originals arriben a destí per mitjans electrònics sense cap tipus d'entrada manual).
  • Els proveïdors disposaran amb antelació de l'acceptació de les seves factures i podran planificar millor la seva tresoreria i les opcions de negociació amb les entitats financeres.
  • Les factures amb signatura electrònica tenen plena validesa legal i poden substituir el paper tot i que si els proveïdors les demanen en suport paper es poden enviar encara que estiguin signades.
  • Reducció dels temps de tramitació a les administracions públiques.
  • Major eficiència en la gestió, auditoria i inspecció.

Presentació de factures electròniques

El Consell Comarcal s'ha adherit al servei e.FACT del Consorci Administració Oberta de Catalunya com a Punt General d'Entrada de Factures Electròniques.

Aquest servei permet la presentació telemàtica de factures en format Facturae al Consell Comarcal a través de la bústia e.FACT, per part de proveïdors i professionals, d'acord amb allò establert al reglament comarcal regulador del registre comptable de factures i de les factures electròniques.

Si no heu fet mai ús d'aquest servei, podeu obtenir tota la informació sobre el servei e.FACT (marc legal, funcionament, requeriments tècnics, programari necessari) a la pàgina sobre el servei e.FACT del Consorci Administració Oberta de Catalunya.

Podeu consultar el reglament comarcal regulador del registre comptable de factures i de les factures electròniques, en aquest enllaç.

Els codis DIR3 del Consell Comarcal són els següents:
- Òrgan gestor: L06090830
- Unitat tramitadora: L06090830
- Oficina comptable: L06090830

Les àrees gestores Consell Comarcal són les següents:
- 01 Serveis generals
- 02 Govern
- 03 Cooperació local i territori
- 04 Benestar social i educació
- 05 Desenvolupament econòmic local