L’accés electrònic a l’Administració Pública amb plenes garanties

La Seu electrònica és l'adreça electrònica disponible per a la ciutadania a través de xarxes de telecomunicacions, mitjançant la qual es difon informació i es presta serveis competència del Consell Comarcal del Vallès Occidental.

La titularitat de la Seu electrònica comporta la responsabilitat respecte a la integritat, veracitat i actualització de la informació i els serveis per part del Consell Comarcal del Vallès Occidental.

Hora i data oficials
Font: Real Instituto y Observatorio de la Armada