Competències i funcions Disponible a: Consell Comarcal del Vallès Occidental (CCVOC)

Si no saps quines són les accions pròpies d'aquesta administració, aquí trobaràs quines són les seves atribucions.