Competències i funcions Disponible a: Consell Comarcal del Vallès Occidental (CCVOC)

Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Si no saps quines són les accions pròpies d'aquesta administració, aquí trobaràs quines són les seves atribucions.