No has trobat la informació que necessites i vols sol·licitar l'accés a la informació pública de l'ens? Si tens més de 16 anys, aquí trobaràs l'enllaç al tràmit que et permetrà exercir el teu dret a fer-ho.

Què ès?

El dret d'accés a la informació pública és el dret de les persones d'accedir a la informació pública. 

Qui ho pot sol·licitar?

Es pot exercir a partir dels setze anys 

Com? (Tràmit)

En aquests moments estem treballant en el tràmit electrònic del dret d'accés a la informació pública. Podeu efectuar les vostres peticions de dret d'accés a la informació pública via electrònica o presencial (Oficina d'Atenció Ciutadana) per mitjà d'una instància genèrica. 

Feu clic aquí per tramitar la instància genèrica i exercir el vostre dret a la informació pública.

 

Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació pública (GAIP)

La GAIP, o Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública, és un òrgan especialitzat i plenament independent, elegit pel Parlament de Catalunya per una majoria d'almenys tres cinquenes parts, encarregat de vetllar pel compliment i les garanties del dret d'accés a la informació pública. És creada per la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, que la regula en els seus articles 39 a 44.

Si voleu interposar una reclamació de dret d'accés feu clic aquí.