No has trobat la informació que necessites i vols sol·licitar l'accés a la informació pública de l'ens? Si tens més de 16 anys, aquí trobaràs l'enllaç al tràmit que et permetrà exercir el teu dret a fer-ho.

Dret d'accés a la informació pública (Tràmit) 

AVÍS!

D'acord amb la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, queden interromputs tots els terminis de tramitació administrativa de les sol·licituds d'accés a la informació pública mentre duri l'estat d'alarma. El còmput dels terminis es reprendrà quan s'aixequi l'estat d'alarma.

Què és? 

  • El dret d'accés a la informació pública és el dret de les persones d'accedir a la informació pública. 

Qui ho pot sol·licitar?

  • Es pot exercir a partir dels setze anys

Com i on?

  • Es pot sol·licitar presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC), o telemàticament a través de la seu electrònica. 

Per iniciar el tràmit feu clic aquí.

Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació pública (GAIP)
  • La GAIP, o Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública, és un òrgan especialitzat i plenament independent, elegit pel Parlament de Catalunya per una majoria d'almenys tres cinquenes parts, encarregat de vetllar pel compliment i les garanties del dret d'accés a la informació pública. És creada per la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, que la regula en els seus articles 39 a 44.

Si voleu interposar una reclamació de dret d'accés feu clic aquí.

Servei de Transparència 

Què és?

 El Servei de Transparència de l'Ajuntament és l'encarregat de gestionar les sol·licituds de dret d'accés a la informació pública.

Té com a missió fer d'aquest ajuntament un exemple d'administració pública transparent i oberta a la ciutadania, treballant amb criteris de qualitat, responsabilitat i millora continua. 

Com contactar?

Per a qualsevol dubte o aclariment podeu posar-vos en contacte mitjançant la Bústia de Transparència. 

 

Peticions de dret d'accés 

  • Any 2018: