No has trobat la informació que necessites i vols sol·licitar l'accés a la informació pública de l'ens? Si tens més de 16 anys, aquí trobaràs l'enllaç al tràmit que et permetrà exercir el teu dret a fer-ho.

Sol·licitud d'accés a la informació pública

Què és? 

 • El dret d'accés a la informació pública és el dret de les persones d'accedir a la informació pública. 

Qui ho pot sol·licitar?

 • Es pot exercir a partir dels setze anys

Com i on?

 • Es pot sol·licitar presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC), o telemàticament a través de la seu electrònica. 

Per iniciar el tràmit feu clic aquí.

Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació pública (GAIP)
 • La GAIP, o Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública, és un òrgan especialitzat i plenament independent, elegit pel Parlament de Catalunya per una majoria d'almenys tres cinquenes parts, encarregat de vetllar pel compliment i les garanties del dret d'accés a la informació pública. És creada per la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, que la regula en els seus articles 39 a 44.
 • Si la seva petició ha estat denegada o estimada parcialment i voleu interposar una reclamació de dret d'accés feu clic aquí.
Servei de Transparència 

Què és?

 El Servei de Transparència de l'Ajuntament és l'encarregat de gestionar el portal de transparència així com les sol·licituds de dret d'accés a la informació pública.

Té com a missió fer d'aquest ajuntament un exemple d'administració pública transparent i oberta a la ciutadania, treballant amb criteris de qualitat, responsabilitat i millora continua. 

Procediments de transparència de l'Ajuntament de Castelldefels

Com contactar?

 • Per a qualsevol dubte o aclariment podeu posar-vos en contacte mitjançant la Bústia de Transparència. 
 • Si voleu presentar una queixa i/o suggeriment relativa al portal de transparència o a una petició de dret d'accés, feu clic aquí
Informes anuals i estadístiques

Resolucions denegatòries de les peticions de dret d'accés:

 • Any 2022: no s'han dictat resolucions desestimatòries.
 • Any 2021: no s'han dictat resolucions desestimatòries.
 • Any 2020: no s'han dictat resolucions desestimatòries.
 • Any 2019: només s'ha dictat una resolució denegatòria