¿Encuentra útil esta información? No
Veis algún error en esta página?

En este apartado encontrarás los indicadores que reflejan la transparencia del ente.

En aquest apartat podreu visualitzar els indicadors que reflecteixen la transparència de l'ens. L'apartat 3r de l'article 6 de la LTC disposa que l'ens local ha d'establir procediments per avaluar el compliment de les obligacions de transparència en base a uns indicadors objectius. Es tracta d'una avaluació de compliment dels ítems de transparència: tant en quantitat com en qualitat.

 

Infoparticipa: http://www.mapainfoparticipa.com/index/mapa/consell-pla_urgell

Visites al portal de transparència: https://www.aoc.cat/knowledge-base/quines-estadistiques-de-visites-ha-tingut-la-meva-seu-e-2-0-transparencia/