En aquest apartat trobareu els indicadors que reflecteixen la transparència de l'ens.

En aquest apartat podreu visualitzar els indicadors que reflecteixen la transparència de l'ens. L'apartat 3r de l'article 6 de la LTC disposa que l'ens local ha d'establir procediments per avaluar el compliment de les obligacions de transparència en base a uns indicadors objectius. Es tracta d'una avaluació de compliment dels ítems de transparència: tant en quantitat com en qualitat.

 

Infoparticipa: http://www.mapainfoparticipa.com/index/mapa/consell-pla_urgell

Visites al portal de transparència: https://www.aoc.cat/knowledge-base/quines-estadistiques-de-visites-ha-tingut-la-meva-seu-e-2-0-transparencia/