¿Encuentra útil esta información? No
Veis algún error en esta página?

Si existe alguna directiva, instrucción, circular y/o respuesta sobre alguna norma que tenga una incidencia especial sobre su interpretación, éste es el lugar donde la encontrarás publicada.

Es publicaran les directives, les instruccions i les circulars que dicti l'ens local. Especialment aquelles que reuneixin els següents requisits:

  • Establiment de criteris generals d'interpretació, vigència i aplicació de les normes.
  • Canvi de criteri respecte d'actuacions procedents.
  • Adopció de criteris de prioritat aplicativa en cas de concurrència de normes.

Les respostes anonimitzades a consultes plantejades pels ciutadans i altres òrgans administratius que tinguin una incidència especial sobre la interpretació i l'aplicació de les normes elaborades per l'ens local.