Si existeix alguna directiva, instrucció, circular i/o resposta sobre alguna norma que tingui una incidència especial sobre la seva interpretació, aquest és el lloc on la trobaràs publicada.

Es publicaran les directives, les instruccions i les circulars que dicti l'ens local. Especialment aquelles que reuneixin els següents requisits:

  • Establiment de criteris generals d'interpretació, vigència i aplicació de les normes.
  • Canvi de criteri respecte d'actuacions procedents.
  • Adopció de criteris de prioritat aplicativa en cas de concurrència de normes.

Les respostes anonimitzades a consultes plantejades pels ciutadans i altres òrgans administratius que tinguin una incidència especial sobre la interpretació i l'aplicació de les normes elaborades per l'ens local.