Aquests són tots els convenis i encàrrecs de gestió que ha subscrit l'ens amb persones públiques i privades, és a dir, qui els signa i quan han estat signats i també fins a quina data són vigents.

En el següent llistat, pots descarregar-te la relació dels convenis de col·laboració de l'Ajuntament de Sallent amb diferents entitats del municipi.

Per consultar els convenis del consistori amb administracions públiques, pots accedir al Registre Públic de Convenis de la Generalitat de Catalunya i fer una cerca per text.

 

RESUM SUBVENCIONS ENTITATS