Organització política

PSC - Partit dels Socialistes de Catalunya
ERC-AM - Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal
SGP - Som Gent del Poble
JxCat - Junts per Catalunya
ECP-ECG - En Comú Podem - En Comú Guanyem
Cs - Ciudadanos de Palafrugell
Sense adscripció a cap partit polític
Foto Joan Vigas Bonany

Alcalde, Regidor delegat de l'IPEP, Regidor del nucli de Calella, Vocal de la Junta de Govern Local, Vocal de la Comissió d'Administració General, Economia i Hisenda, i Comissió d'Urbanisme, Coordinador de l'Àmbit d'Administració General

Joan Vigas Bonany
SGP - Som Gent del Poble Logo SGP - Som Gent del Poble