Informació institucional i organitzativa
Organització política, personal, entitats i altres organismes
Contractes, convenis i subvencions
Perfil de contractant, menors, òrgans i convenis de col·laboració
Gestió econòmica
Pressupostos, gestió tributària i econòmica, i patrimoni
Catàleg de serveis i tràmits
Oferta de serveis i tràmits posats a disposició de la ciutadania
Acció de govern i normativa
Actes, acords, edictes, convocatòries, normatives, plans i estratègies
No trobeu la informació?
Exerciu el vostre dret d'accés a la informació pública

Organització política

PSC - Partit dels Socialistes de Catalunya
ERC-AM - Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal
SGP - Som Gent del Poble
JxCat - Junts per Catalunya
ECP-ECG - En Comú Podem - En Comú Guanyem
Cs - Ciudadanos de Palafrugell
Sense adscripció a cap partit polític
Foto Joan Vigas Bonany

Alcalde, Regidor delegat de l'IPEP, Regidor del nucli de Calella, Vocal de la Junta de Govern Local, Vocal de la Comissió d'Administració General, Economia i Hisenda, i Comissió d'Urbanisme, Coordinador de l'Àmbit d'Administració General

Joan Vigas Bonany
SGP - Som Gent del Poble Logo SGP - Som Gent del Poble

Indicadors de gestió econòmica

Pressupost

Endeutament

Inversions

Càrrega fiscal

Ingressos corrents

Despeses corrents i amortitzacions

Capacitat d'estalvi de l'exercici

Ajuda'ns a millorar

Participació

Recursos de participació ciutadana i foment del bon govern

Queixes i suggeriments
Has vist quelcom que no t'agrada o potser tens alguna bona idea per la ciutat? T'escoltem.
Perfil de contractant Perfil de contractant
Estigueu al dia de totes les licitacions i adjudicacions del consistori.
Normativa urbanística Normativa urbanística
Informeu-vos de les normes urbanístiques abans d'iniciar una obra o si dubteu sobre la seva legalitat.
Normativa municipal Normativa municipal
Per la bona convivència a la ciutat cal que tots coneguem les normatives i ordenances.
Tauler d'edictes Tauler d'edictes
L'administració no ha pogut contactar amb vosaltres? Consulteu el tauler per veure si formeu part d'algun procediment.