Endeutament Disponible a: Transparència Catalunya

Quants diners deu l'ens a les entitats financeres? Pots consultar-ho en aquest apartat.

Any Deute viu
2.016 7.391.000
2.015 7.755.000
2.014 8.234.000
2.013 8.378.000
2.012 9.290.000
2.011 9.368.000
2.010 11.295.000