Quins procediments normatius (ordenances, reglaments, ordenances fiscals, planejament) estan en procés d'elaboració? Aquí pots veure l'estat de tramitació en què es troben i consultar-ne tots els documents relacionats.

Núm expedient Títol projecte Descripció Documents Prioritat
106/2022-341 Modificació ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre béns immobles annex bonificacions IBI
140/2022-341 Aprovació inicial ordenança que regula les mesures per fomentar el civisme i la convivència civisme
115/2022-341 Modificació ordenança per la prestació serveis de la piscina Aprovació inicial modificació prestació serveis pisicina
114/2022-51 Modificació puntual POUM Moficacio.pdf
062/2022-341 Modificació ordenança IIVTNU Modificació d'ordenança fiscal reguladora de l'IIVTNU per adaptació al R.D Llei 26/2021 de 8 de novembre acord de ple
ordenança IIVTNU
062/2022-341 Modificació ordenança fiscal nº 4 acord de ple
ordenança IIVTNU
103/2022-61 Aprovació inicial Document únic de protecció civil duprocim