Informació institucional i organitzativa
Organització política, personal, entitats i altres organismes
Contractes, convenis i subvencions
Perfil de contractant, menors, òrgans i convenis de col·laboració
Gestió econòmica
Pressupostos, gestió tributària i econòmica, i patrimoni
Catàleg de serveis i tràmits
Oferta de serveis i tràmits posats a disposició de la ciutadania
Acció de govern i normativa

Actes, acords, edictes, convocatòries, normatives, plans i estratègies

 

Plà estratègic de subvencions de l'Escala pel període 2022-2024

Català || Castellà

No trobeu la informació?
Exerciu el vostre dret d'accés a la informació pública
Participació

Recursos de participació ciutadana i foment del bon govern

Consultes i suggeriments
Ha vist quelcom millorable o potser te alguna bona idea per la vila? L'escoltem!
Perfil de contractant Perfil de contractant
Estigueu al dia de totes les licitacions i adjudicacions del consistori.
Normativa urbanística Normativa urbanística
Informeu-vos de les normes urbanístiques abans d'iniciar una obra o si dubteu sobre la seva legalitat.
Normativa municipal Normativa municipal
Per la bona convivència a la ciutat cal que tots coneguem les normatives i ordenances.
Tauler d'edictes Tauler d'edictes
L'administració no ha pogut contactar amb vosaltres? Consulteu el tauler per veure si formeu part d'algun procediment.