Si consultes periòdicament aquest apartat, t'assabentaràs puntualment dels processos de selecció que obri l'ens. En sabràs, entre d'altres, els requisits d'accés i les dates durant les quals es poden presentar les candidatures i quan es faran les proves per accedir-hi.

El present conjunt de recursos recull la informació vinculada a les dades de convocatòries de proves d’accés a la funció pública local i de concursos per a proveir llocs de treball

0 Registres carregats
Denominació Número de places Data d'inici Data de fi Expedient Sistema de selecció Tipus de personal Grup de titulació Altres requisits Matèries Estat Data de les proves Lloc de les proves Dades de les publicacions Més informació Documents
BORSA D’AGENTS CÍVICS 11-06-2020 17-06-2020 EVENTUAL (grup de classificació C2 L'ESCALA ADMESOS I EXCLOSOS I TRIBUNAL DEL PROCÉS SELECTIU PER LA CREACIÓ D’UNA BORSA D’AGENTS CÍVICS ADMESOS I EXCLOSOS I TRIBUNAL DEL PROCÉS SELECTIU PER LA CREACIÓ D’UNA BORSA D’AGENTS CÍVICS
AUXILIAR LLAR INFANTS 1 25-09-2019 31-12-2019 2019/4890 Concurs oposició Laboral temporal o funcionari interí C2 Borsa Pendent proves 28-11-2019 Ajuntament de l'Escala bases ime.pdf
AnunciDAdmesosExp_Exp2019 escola bressol-2.signat.pdf
DIRECTOR/A-MESTRE/A EI BALLMANETES 1 12-07-2019 12-09-2019 2019/3006 Concurs Oposició Laboral temporal o funcionari interí C1 Borsa Convocatòria Ajuntament de l'Escala 20190712_Anunci_BorsaA2-EBressol.pdf
20190724_AnunciDAdmesos_Exp2019-3006_EscolaBressol.pdf
20190731_CertificatJGL_CanviDataProva.pdf
TÈCNIC/A GRAU MITJÀ URBANISME 1 12-07-2019 12-09-2019 2019/3005 Concurs Oposició Laboral temporal o funcionari interí C1 Borsa Pendent presentació mèrits 05-08-2019 Ajuntament de l'Escala 20190712_Anunci_BorsaA2-Urbanisme.pdf
20190805_ActaResultats_Exp 2019_3005_TAG_Urb.pdf
TÈCNIC/A AUXILIAR TV - RÀDIO 1 25-06-2019 31-08-2019 2019/2579 Concurs Oposició Laboral temporal o funcionari interí C1 Borsa Convocatòria Ajuntament de l'Escala 20190618_AnunciDecret_Bases_BorsaTècnicAuxTV-Radio.pdf
OFICIAL DE SEGONA 1 01-04-2019 11-04-2019 2019/1372 Concurs Oposició lliure Nomenament interí o laboral temporal C2 Borsa Brigada Obert Ajuntament de l'Escala 20190329_AnunciDecret_Borsa2aCategoria.pdf
ADMINISTRATIU/VA 1 22-03-2019 08-04-2019 2019/1235 Concurs Oposició Lliure Nomenament interí o laboral temporal C1 Borsa Obert Ajuntament de l'Escala 20190410_Anunci_ModifBases_BorsaAdministratius_sign.pdf
BOP62 28.03.19 BORSA SUPORT ADMINISTRATIU.pdf
AGENT POLICIA LOCAL 1 22-03-2019 08-04-2019 2019/1222 Concurs Oposició Lliure Laboral temporal C2 Borsa Policia Obert Ajuntament de l'Escala 20190321_AnunciDecret_BorsaAgentsEstiu_signat.pdf
BOP 62 28.03.19 5 BORSA AGENTS ESTIU_EXP.2019.1222.pdf
AGENT POLICIA LOCAL 5 18-03-2019 11-04-2019 2019/784 Concurs Oposició Lliure Funcionari C2 Policia Obert Ajuntament de l'Escala BOP 54 18.03.19 5 FUNCIONARIS PL.pdf
DOGC7837 22.03.19 5 FUNCIONARIS PL.pdf
TÈCNIC/A MIG SERVEIS ECONÒMICS 1 19-02-2019 29-03-2019 2019/685 Concurs Oposició Nomenament interí o laboral temporal A2 Borsa Pendent proves Ajuntament de l'Escala 20190219_Anunci_Bases_BorsaTècnicsGrauMig_S.Econòmics_sign.pdf
PINTORS 1 06-02-2019 16-02-2019 2019/323 Concurs Oposició + entrevista curricular Laboral temporal C2 Borsa Finalitzat Ajuntament de l'Escala 20190204_AnunciDecret_BorsaPintors_sig.pdf
MONITORS/ES D'ESPORTS 1 02-01-2019 09-01-2019 2018/5072 Concurs de mèrits Laboral temporal AP Borsa Finalitzat Ajuntament de L'Escala 20181221_Anunci_Borsa_MonitorEsportiu_Lab-PEsports_signat.pdf
ADMINISTRATIU/VA 1 27-11-2018 31-12-2018 2018/4706 Concurs Oposició Promoció interna Funcionari C1 Finalizat Ajuntament de l'Escala 20181121_AnunciDecret_AdmC1FuncPI_Ajuntament.pdf
BOP230_30.11.18_Bases_cvc_adminC1_P.I_Ajuntament.pdf
ADMINISTRATIU/VA ADET 1 13-11-2018 17-12-2018 2018/4508 Concurs Oposició Promoció interna Laboral C1 Finalizat Ajuntament de l'Escala 20181108_AnunciDecret_AdmC1LabPI_ADET.pdf
BOP223_21.11.18_Bases_cvc_adminC1_P.I_ADET.pdf
ARQUITECTE TÈNIC o EQUIVALENT 1 13-09-2018 28-09-2018 2018/3679 Concurs Oposició + entrevista curricular Laboral temporal A2 Borsa Finalizat Ajuntament de l'Escala 20180910_AnunciDecret_BorsaArquitecteTècnic_signat.pdf
AUXILIAR INFORMÀTICA 1 02-07-2018 05-07-2018 2018/2734 D'urgència Laboral temporal o funcionari interí C2 Borsa Finalitzat 17-07-2018 Ajuntament de l'Escala 20180717_ActaResultats_Exp 2018_2734_BorsaAuxiliarInformàtic_signada.pdf
COORDINADOR DE CULTURA 1 26-06-2018 19-07-2018 2018/2659 Concurs lliure designació Laboral d'alta direcció A1 Finalitzat 03-08-2018 Ajuntament de l'Escala 20180625_Edicte_DecretBases_CoordinadorServeiCultura.pdf
BOP126 29.06.18 Cvc+Bases Coordinador_a Cultura.pdf
TÈCNIC/A MIG D'HABITATGE 1 20-04-2018 17-05-2018 2018/1548 Concurs Oposició + entrevista curricular Laboral temporal A2 Borsa Finalitzat Ajuntament de l'Escala 20180419_AnunciDecretBorsaTècnicMigHabitatge-3_signat.pdf
BOP82 27.04.18 Bases+Cvc borsa tècnic mig habitatge 3.pdf
AGENT POLICIA LOCAL 1 10-04-2018 23-04-2018 2018/1351 Concurs Oposició Laboral temporal C2 Borsa Policia Finalitzat Ajuntament de l'Escala 20180406_EdicteDecret_AmpliacióBorsaAgentsEstiu_sigant.pdf
BOP71 12.04.18.pdf
CAPORAL 1 06-04-2018 26-04-2018 2018/1346 Concurs de mèrits Funcionari C2 Finalitzat 16-05-2018 Ajuntament de l'Escala 20180406_Edicte_Decret_LlocCaporal_FC-AjuntL'Escala_signat.pdf
BOP73 16.04.18 Edicte_Decret_LlocCaporal_FC-AjuntL'Escala.pdf
TÈCNIC/A ADMINISTRACIÓ DE GESTIÓ 1 03-04-2018 31-05-2018 2018/1222 Concurs Oposició Funcionari A2 Finalitzat Ajuntament de l'Escala 20180328_Edicte_Decret_TAG-A2_Func_signat.pdf
BOP66 05.04.18 Cvc+Bases Tècnic Administració de Gestió.pdf
TÈCNIC/A MIG D'HABITATGE 1 08-03-2018 09-03-2018 2018/848 Concurs Oposició + entrevista curricular Laboral temporal A2 Borsa Revocat per Decret d'Alcaldia del 09 de març de 2018 20180301_AnunciDecretBorsaTècnicMigHabitatge-2_signat.pdf
20180309_AnunciDecretRevocació_BorsaTècnicMigHabitatge-2.pdf
AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA 1 16-02-2018 12-02-2018 2018/599 Concurs Oposició + entrevista curricular Laboral temporal C2 Borsa Finalitzat 12-04-2018 Ajuntament de l'Escala 20180215_AnunciDecretBorsa_AuxiliarAdministratiu_signat.pdf
TÈCNIC/A MIG D'HABITATGE 1 16-02-2018 26-02-2018 2018/598 Concurs Oposició + entrevista curricular Laboral temporal A2 Borsa Finalitzat Ajuntament de l'Escala 20180215_AnunciDecretBorsaTècnicMigHabitatge_signat.pdf
MONITOR/A MENJADOR 1 16-02-2018 26-02-2018 2018/597 Concurs de mèrits+entrevista curricular Laboral temporal C2 Borsa Finalitzat Ajuntament de l'Escala 20180215_AnunciDecretBorsaMonitoresMenjador_IME_signat.pdf
MONITOR/A MENJADOR 1 18-01-2018 09-02-2018 2018/190 Concurs de mèrits+entrevista curricular Laboral temporal C2 Borsa Finalitzat Ajuntament de l'Escala 20180118_AnunciDecretBorsaMonitoresMenjador_IME.signat.pdf
TÈCNIC/A GESTIÓ DOCUMENTAL 1 15-01-2018 08-03-2018 2018/156 Concurs Oposició torn Promoció interna Laboral A2 Finalitzat Ajuntament de l'Escala 20171027_Cvc_TècnicGestioDoc-Arxiu_A2.pdf
DOGC7560 16.02.18 Cvc concurs opos. Tècnic gestió documental.pdf
BOP17 24.01.18 Cvc+Bases Tècnic Gestió Documental.pdf
AUXILIAR DE TURISME/CULTURA 1 03-11-2017 17-11-2017 2017/5267 Concurs Oposició Laboral temporal C2 Idiomes Turisme Finalitzat Ajuntament de l'Escala Borsa 20171103_AnunciDecretAuxiliars_Turisme_Cultura_signat.pdf
EDUCADOR/A 1 03-11-2017 13-11-2017 2017/5249 Concurs Oposició Laboral temporal C1 Finalitzat Ajuntament de l'Escala Borsa 20171102_AnunciDecretBorsaEducadores_IME_signat.pdf
AUX. TÈCNIC GESTIÓ DOC. I ARXIU 1 09-10-2017 19-10-2017 2017/4901 Concurs oposició Laboral temporal C1 Finalitzat Ajuntament de l'Escala EXP. 2017.4901CV TÈCNIC GESTIÓ DOC. I ARXIU.pdf
AGENT POLICIA LOCAL 2 13-07-2017 30-09-2017 2017/3143 Concurs oposició Funcionari C2 Policia Finalitzat Ajuntament de l'Escala BOP134_13.07.17 Bases_Cvc_2places_policia_local_PF.pdf
20170704_AnunciCvt+Bases2Agents.pdf
DOGC7428_07.08.17 Bases_Cvc_2places_policia_local_PF.pdf
ADMINISTRATIU/VA 1 29-06-2017 15-09-2017 2017/2888 Concurs Oposició Laboral temporal C1 Borsa Finalitzat 02-08-2017 Ajuntament de l'Escala BOP124 29/06/2017 Borsa BOP124_29.06.17Borsa serv.admin ajuntament.pdf
AUXILIAR DE TURISME 1 09-06-2017 16-06-2017 2017/2678 Concurs Oposició Laboral temporal C2 Idiomes Turisme Finalitzat Ajuntament de l'Escala 20170608_AnunciCvtBases1Aux_Turisme-Cultura_ADET2.pdf
DINAMITZADOR/A JUVENIL/TÈCNIC AUX. EDUCACIÓ 1 17-05-2017 01-06-2017 2017/2227 Concurs Oposició Laboral temporal C1 Finalitzat Ajuntament de l'Escala Borsa 20170515_Anunci_BorsaDinamitzacióJuvenil-TecAuxEducació.pdf
CAP DE NEGOCIAT 2 15-05-2017 05-06-2017 2017/2143 Concurs de Mèrits i Promoció interna Funcionari / Laboral A1 Finalitzar 06-07-2017 Ajuntament de l'Escala 20170511_Anunci_2CapNegSAdm_PI.pdf
BOP98_23.05.17_Anunci_2CapNegSAdm_PI.pdf
AUXILIAR DE TURISME 1 15-03-2017 29-03-2017 2017/1077 Concurs Oposició Laboral temporal C2 Idiomes Turisme Finalitzat 06-04-2017 Ajuntament de l'Escala 20170314_AnunciCvtBases1Aux_Turisme-Cultura_ADET.pdf
ADMINISTRATIU/VA 1 02-03-2017 31-05-2017 2017/819 Concurs oposició Laboral C1 Patronat d'Esports Finalitzat 15-05-2017 Ajuntament de l'Escala 201700301_AnunciCvt+Bases1AdmPIRegPEsports.pdf
BOP49_10.03.17_BasesC1_PI.pdf
DOGC7343_04.04.17_BasesC1_PI.pdf
AGENT POLICIA LOCAL 7 02-03-2017 30-05-2017 2017/800 Concurs oposició Interí C2 Policia Finalitzat Ajuntament de l'Escala 20170301_EdicteCvt+Bases7AgentsEstiu+Borsa.pdf
BOP49_10.03.17 Bases_Cvc_7places_policia_local.pdf
DOGC7343_04.04.17 Bases_Cvc_7places_policia_local.pdf
AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA 1 30-01-2017 2017/257 Concurs Oposició Promoció interna Funcionari C2 Finalitzat 15-05-2017 Ajuntament de l'Escala 20170127_AnunciDecretC2AuxPIFuncReg.pdf
DOGC7319_01.03.17_BasesAMG.pdf
ADMINISTRATIU/VA 1 30-01-2017 2017/256 Concurs Oposició Promoció interna Laboral C1 Finalitzat 15-05-2017 Ajuntament de l'Escala 20170127_AnunciDecretC1AdmLabPIRegMC.pdf
DOGC7319_01.03.17_BasesMC.pdf
PEÓ 4 30-01-2017 10-02-2017 2017/255 Concurs opsició Laboral temporal C2 Brigada Finalitzat Ajuntament de l'Escala 20161207_AnunciBasesPeons_BrigSocial.pdf
OFICIAL DE SEGONA 2 30-01-2017 10-02-2017 2017/254 Concurs Oposició Laboral temporal C2 Brigada Finalitzat Ajuntament de l'Escala 20161207_AnunciBasesOficial2Cat_BrigSocial.pdf
CONSERGE 1 07-12-2016 16-01-2017 2016/5384 Concurs opsició Laboral E Finalitzat Ajuntament de l'Escala Borsa 20161207_AnunciBorsaConsergesSPoliv.pdf
ADMINISTRATIU/VA 1 20-09-2016 31-10-2016 2016/3453 Concurs Oposició torn Promoció interna Funcionari C1 Finalitzat Ajuntament de l'Escala BOP 180 de 20/09/16; DOGC 7224 de 11/10/16 20160912_AnunciCvt-Bases_C1PIFuncReg.pdf
20160920_BOP_AnunciBases.pdf
DOGC7224_11.10.16.pdf
CONSERGE 1 28-07-2016 04-08-2016 2016/3137 Concurs opsició Laboral temporal E Conserge Finalitzat 30-08-2016 Ajuntament de l'Escala Borsa 20160725_AnunciBorsaConserges.pdf
PEÓ 1 22-06-2016 30-06-2016 EXP. 2016/2654 Concurs Oposició Laboral temporal C2 Brigada Finalitzat 04-07-2016 Ajuntament de l'Escala 2016.06_Bases_Oficial2+Jardiner+Peó.pdf
JARDINER 1 22-06-2016 30-06-2016 Exp. 2016/2654 Consurs Oposició Laboral temporal C2 Brigada Finalitzat 04-07-2016 Ajuntament de l'Escala 2016.06_Bases_Oficial2+Jardiner+Peó.pdf
OFICIAL DE SEGONA 1 22-06-2016 30-06-2016 Exp. 2016/2654 Concurs Oposició Laboral temporal C2 Brigada Finalitzat 04-07-2016 Ajuntament de l'Escala 2016.06_Bases_Oficial2+Jardiner+Peó.pdf
ADMINISTRATIU/VA 1 20-04-2016 10-05-2016 2016/1406 Concurs Oposició torn Promoció interna Funcionari C1 Finalitzat 10-11-2016 Ajuntament de l'Escala BOP 75 de 20/04/16; DOGC BOP 75 de 20/04/2016
AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA 1 09-05-2016 20-06-2016 2016/1851 Concurs oposició Laboral temporal Subgrup C2 Nivell C de català / Permís de conduir B Administració especial sense especificar Finalitzat 27-05-2016 Ajuntament de l'Escala Web municipal: http://www.lescala-empuries.com/web08/index.php?article=54 20160506_DecretContractacióTemporalAuxiliar.pdf
AUXILIAR DE BIBLIOTECA 1 25-05-2016 02-06-2016 2016/ Concurs Oposició Laboral temporal C2 Biblioteca Finalitzat 09-06-2016 Ajuntament de l'Escala bases auxiliar biblioteca.2 2016.pdf
AUXILIAR DE TURISME 1 25-05-2016 31-05-2016 2016/ Concurs Oposició Laboral temporal C2 Idiomes Turisme Finalitzat 07-06-2016 Ajuntament de l'Escala decret bases reforç 2016 turisme1.pdf
CAP DE NEGOCIAT DE CADASTRE 1 30-03-2016 19-04-2016 Provisió torn Promoció interna Laboral C1 Finalitzat 10-05-2016 Ajuntament de l'Escala BOP 60 de 30/03/2016 BOP 60 de 30/03/2016
CAP DE NEGOCIAT DE SERVEIS ADMINISTRATIUS 1 30-03-2016 19-04-2016 Provisió torn Promoció interna Funcionari C1 Finalitzat 10-05-2016 Ajuntament de l'Escala BOP 60 de 30/03/2016 - BOP 60 de 30/03/2016
TÈCNIC/A DE GESTIÓ DE SUBVENCIONS I RECURSOS HUMANS 1 04-04-2016 17-05-2016 Concurs Oposició torn Promoció interna Funcionari A1 Finalitzat 21-06-2016 Ajuntament de l'Escala BOP 63 de 04/04/2016; DOGC 7106 de 26/04/2016
 
ADMINISTRATIU/VA 1 20-04-2016 18-05-2016 2016/1092 Concurs Opossició torn Promoció interna Laboral C1 Finalitzat 21-06-2016 Ajuntament de l'Escala BOP 60 de 30/03/2016; DOGC 7109 de 28/04/16 - BOP 60 de 30/03/2016