Vols conèixer les normes vigents en matèria urbanística que segueix l'ens? Aquest és el lloc des d'on pots consultar-les.

Normativa Data de publicació Enllaç Documents Més informació
Document consolidad de Normes urbanístiques Normes urbanistiques PG93 21.03.10 A3-2.pdf Document consolidad de Normes urbanístiques

PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DE PATRIMONI I CATÀLEG DE BÉNS ARQUITECTÒNICS, HISTÒRICS I AMBIENTALS DE L'ESCALA

PLÀNOLS

BASE ESTAT ACTUAL DE 1982 DEL PGOU 93