Vols conèixer  les normes vigents en matèria urbanística que segueix l'ens? Aquest és el lloc on consultar-les.

Normativa Data de publicació Enllaç Documents Més informació
PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA DE L’ESCALA 09-06-2016 normativa_text_refos_93 (1).pdf PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA DE L’ESCALA
Aprovat per la C.T.U.G. en data 2 de juny del 1993
Publicada l’aprovació definitiva al D.O.G.C núm. 1.770 de 14-07-93
Publicada la normativa al B.O.P 109 de 4.09.93