Coneix aquí tota la informació d'utilitat sobre quins són els serveis que presta aquest ens, en quines condicions ho fa i quins compromisos de qualitat pren. També podràs saber, entre d'altres detalls, com contactar-hi i quins són els tràmits relacionats.

Actualment el Consell Comarcal està en procés d'elaboració de la carta de serveis. Podeu consultar de forma provisional tots els serveis que ofereix la institució al següent enllaç: Serveis del Consell Comarcal del Vallès Occidental