Quants diners costen les campanyes institucionals? Aquí trobaràs els costos detallats de cadascuna: les campanyes de publicitat institucional als mitjans de comunicació, dels anuncis així com els convenis i/o acords subscrits.

Relació anual de les campanyes publicitàries ordinàries sobre els serveis del Consell Comarcal del Ripollès adjudicades anualment mitjançant un procés de licitació: