Titularitat

La titularitat d'aquesta seu electrònica correspon al Consell Comarcal del Ripollès. L'òrgan responsable de la gestió dels continguts i dels serveis accessibles des d'aquesta seu és el Conselll Comarcal del Ripollès.

Disposició de creació

  • Disposició de creació de la Seu electrònica i el registre electrònic:

(Ordenança reguladora de l'administració electrònica del Consell Comarcal del Ripollès ( BOP de Girona número 225, de 25 de novembre de 2013,)