Serveis, tràmits i gestions

Instància genèrica

 

Aquesta instància us permet presentar una sol·licitud al vostre Consell Comarcal o bé fer arribar un recurs contra alguna actuació o decisió comarcal.


Podeu fer servir aquesta instància quan no existeixi un tràmit específic que s'adapti a la vostra necessitat.

 

Podeu emplenar la vostra sol·licitut aquí, o bé mitjançant una tramitació presencial.

Queixes i suggeriments

La ciutadania pot fer arribar al seu consell les queixes, suggeriments referents a temes com l'estat del carrer, enllumenat públic, infraestructures municipals, edificis privats, veïns, etc. així com totes aquelles propostes que consideri oportunes, incloses les incidències o reclamacions sobre un servei, una actuació o una decisió municipal, o bé, les idees que ajudin a millorar el servei de l'organització.

 

Empleneu la vostra sol·licitud aquí, o bé feu-ho a través d'una tramitació presencial.

Notificacions electròniques

 

Per tal d'accedir a les vostres notificacions electròniques, necessiteu disposar d'un certificat electrònic vàlid en el vostre sistema per poder identificar-vos. Per aquesta opció són vàlids tots els certificats electrònics classificats per l'Agència Catalana de Certificació (CATCert).

 

Consulteu des d'aquí les vostres notificacions electròniques.

Factures electròniques

L’e.FACT és el servei de factura electrònica de les administracions públiques catalanes per a la recepció de les factures electròniques (e-factures) per part dels seus proveïdors.

L’e.FACT es basa en un model que simplifica les relacions administració-proveïdor en els processos de facturació i que ofereix la possibilitat de treballar amb les diferents plataformes de mercat existents, evitant imposicions tecnològiques o organitzatives a emissors i a receptors, garantint així el principi de neutralitat tecnològica.

En el següent enllaç podeu trobar tota l'informació necessaria per a fer-nos arribar les vostres factures electròniques, o qualsevol ajuda que necessiteu per a fer-ho possible.

Accès a l'e-FACT.

Reglaments i normatives

Els canals d'accés als serveis del Consell Comarcal del Pla d'Urgell són:

  • Accés electrònic a través d'Internet: http://www.plaurgell.cat
  • Atenció presencial a les oficines del Consell Comarcal del Pla d'Urgell:

C/Prat de la Riba,1

25230 Mollerussa (Lleida)

  • Horari: dilluns a divendres de 08:30h a 14:30h.
  • Atenció telefònica a través del telèfon: 973 711313
  • Per correu electrònic a l'adreça: consell@plaurgell.cat
Convenis i Subvencions
Borsa de treball del Consell Comarcal del Pla d'Urgell.
Govern obert i transparència
La informació generada pel Govern a disposició de la ciudadania:
Informació institucional i organitzativa
Organització política, personal, entitats i altres organismes
Gestió econòmica
Pressupostos, gestió tributària i econòmica, i patrimoni
Acció de govern i normativa
Actes, acords, edictes, convocatòries, normatives, plans i estratègies
Contractes, convenis i subvencions
Perfil de contractant, menors, òrgans i convenis de col·laboració
Perfil de contractant Perfil de contractant
Estigueu al dia de totes les licitacions i adjudicacions del consistori.
Bústia de factures Bústia de factures
Si ets proveïdor de l'ens has d preseentar la teva factura electrònicament.
Tauler d'edictes Tauler d'edictes
L'administració no ha pogut contactar amb vosaltres? Consulteu el tauler per veure si formeu part d'algun procediment.
Tràmits i Gestions Tràmits i Gestions

Voleu accedir a algun tràmit en línia de la nostra entitat?

Aquest és el vostre espai