T'agradaria conèixer els terminis de conservació de la documentació?

El calendari de conservació i règim d'accés de la documentació és una eina fonamental que permet gestionar adequadament els documents. El calendari és fruit d'un procediment que s'inicia amb l'avaluació dels documents i continua amb la decisió sobre la seva disposició. A més a més, també incorpora el seu règim general d’accés.

Es mostrarà el calendari de conservació i règim d'accés a la documentació de l'ens, un instrument que recull, de manera essencial, els terminis de conservació, transferència i règim d'accés de cada sèrie documental.

De conformitat amb l'article 7.1. del Decret 13/2008, de 22 de gener, sobre accés, avaluació i tria de documents, tots els documents públics, independentment del suport en què es produeixin, han de ser objecte d'avaluació. S'entén per avaluació la funció destinada a determinar el valor cultural, informatiu o jurídic dels documents per tal de decidir-ne sobre la conservació o eliminació (article 2 del Decret 13/2008, de 22 de gener). Aquesta avaluació determina si els documents són de:

  • Conservació permanent.
  • Destrucció parcial.
  • Destrucció total amb mostreig o sense.

Aquesta informació la trobarem a les Taules d'Avaluació i Accés Documental (TAAD).

 

Font: http://taad.cultura.gencat.cat/