• Resultats del qüestionari per a l'elaboració del Pla d'Igualtat de Gènere de l'Alt Penedès (2020-2023) - Consell Comarcal de l'Alt Penedès i Diputació de Barcelona (febrer-març de 2020) (Format Word) - (Format PDF)