2021

2020

  • Avaluació dels tallers fets als instituts per l'Oficina Jove de l'Alt Penedès (curs 2020-2021) (Format Excel)
  • Resultats del qüestionari per a l'elaboració del Pla d'Igualtat de Gènere de l'Alt Penedès (2020-2023) - Consell Comarcal de l'Alt Penedès i Diputació de Barcelona (febrer-març de 2020) (Format Word) - (Format PDF)