Vols conèixer les aportacions que es realitzen als grups municipals? D'acord amb el Criteri 1/2018 de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (GAIP), les subvencions als grups polítics de les Corporacions Locals esdevé una obligatorietat de la publicitat activa.
Aportacions econòmiques als grups municipals 

D'acord amb el Criteri 1/2018 de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (GAIP), les aportacions econòmiques als grups polítics municipals de les Corporacions Locals esdevé una obligatorietat de la publicitat activa: 

Any 2022

Any 2021

Any 2020

Any 2019