Quins procediments normatius (ordenances, reglaments, ordenances fiscals, planejament) estan en procés d'elaboració? Aquí pots veure quin és el seu estat de tramitació i consultar-ne tots els documents relacionats.

Memòries i documents dels projectes normatius en curs 
Any 2020

Aprovació inicial de les Cartes de Servei i del Manual de manteniment i actualització de les mateixes:

Aprovació inicial de la denominació del Parc Ubicat al Barri de Ca N’Aimeric com a Marta Mata.

Creació del Consell d'Entitats esportives de Castelldefels i Reglament del Consell

  •  Anunci (consulta pública per a l'elaboració del projecte de Creació del Consell d'Entitats Esportives de Castelldefels i regulació d'aquest per mitjà del corresponent reglament).
Any 2019 

Reglament Orgànic Municipal

El present Reglament entrarà en vigor a partir de la publicació del seu text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 

Any 2018

Ordenança de Tinença d'Animals