Quins procediments normatius (ordenances, reglaments, ordenances fiscals, planejament) estan en procés d'elaboració? Aquí pots veure l'estat de tramitació en què es troben i consultar-ne tots els documents relacionats.

Memòries i documents dels projectes normatius en curs 
Any 2022

Ordenança fiscal reguladora d'una taxa per a la inscripció a leas convocatòries de selecció de personal

Ordenança Municipal sobre tinença i protecció dels animals a Castelldefels

Projectes normatius finalitzats 

Reglament General regulador del Consell Municipal de l’Esport i l’Activitat Física de Castelldefels

Projecte d'Ordenança reguladora de la transparència i l'administració electrònica de l'Ajuntament de Castelldefels  

Projecte de Reglament General regulador per a la utilització i cessió de les instal·lacions esportives municipals de Castelldefels

Projecte de Reglament municipal regulador de l’adjudicació i la utilització d’habitatges socials destinats a persones en situació d’exclusió social residencial o emergència social

Document de la consulta prèvia. Disponible fins el dia 1 de juliol a les 23:59h. (finalitzat)

Aprovació de les Bases Generals Reguladores dels processos selectius de cobertura temporal i definitiva de places, les Bases Generals reguladores dels processos de cobertura definitiva de places per la via de la consolidació de l’ocupació temporal (COT)/Estabilització (EOT), i Annex Codi de Bones Pràctiques.