Quins procediments normatius (ordenances, reglaments, ordenances fiscals, planejament) estan en procés d'elaboració? Aquí pots veure quin és el seu estat de tramitació i consultar-ne tots els documents relacionats.

Núm expedient Títol projecte Descripció Documents Prioritat
1575/2017 Consulta pública amb caràcter previ a l’aprovació de la normativa reguladora del mercat de venda no sedentària de Canovelles - Decret d'alcaldia per obrir consulta pública amb caràcter previ a l’aprovació de la normativa reguladora del mercat de venda no sedentària del diumenge de Canovelles i nomenar la comissió d'estudi amb l'objectiu de redactar de les ordenances del mercat de venda no sedentària 20190902_Resolució_DECRET 2019-1111 [decret inici expedient i comissio estudi ord mercat].pdf

Elaboració de la normativa reguladora de la modificació de l'Ordenança de circulació i seguretat viària de Canovelles

 - Decret d'Alcaldia sobre la consulta pública amb caràcter previ a l'aprovació de la normativa

 

Elaboració de la normativa reguladora de la gravació de les sessions del ple de l’Ajuntament i de la instal·lació de la vídeo-acta a les sessions del ple de l’Ajuntament de Canovelles

 - Decret d'alcaldia sobre la consulta pública amb caràcter previ a l’aprovació de la normativa

 - Reglament regulador de les gravacions de les sessions plenàries i de les actes de les sessions plenàries en suport electrònic

- Anunci informació pública

- Anunci informació pública_BOPB

- Anunci informació pública_DOGC

- Anunci informació pública_Diari El Periódico

- Certificat exposició pública Reglament

- Anunci aprovació definitiva Reglament

- Anunci aprovació definitiva Reglament_BOPB

- Anunci aprovació definitiva Reglament_DOGC

- Anunci aprovació definitiva Reglament_Diari El Periódico

- Certificat entrada en vigor Reglament

 

Avanç de Pla d'Ordenació Urbanística Municipal accedeix per aquest enllaç.

 

Modificació puntual del PGO Sector C residencial.

  - Acord de la comissio territorial d'urbanisme de Barcelona

  - Memòria i plànols

  - Estudi de Mobilitat

Modificació del Pla de millora de l'Àrea d'actuació núm2 "Can Ravenisses".

- Acord aprovacio inicial

- Documentació escrita

- Documentació gràfica

Modificació PGO Ca la Piua.

  - Acord CTU 10 6 2015

  - Acord JGL 26 3 2015

  - Documentació escrita

  - Documentació gràfica

Memòria Alcaldia consulta prèvia modificació ordenança reguladora servei públic de piscina municipal

 - Resolució Alcaldia

Memòria Alcaldia consulta prèvia modificació ordenança reguladora servei públic d'abastament d'aigua

- Resolució Alcaldia