Vols conèixer les normes vigents en matèria urbanística que segueix l'ens? Aquest és el lloc des d'on pots consultar-les.

Normativa Data de publicació Enllaç Documents Més informació
Revisió de les Normes Subsidiàries de planejament. 05-07-1998 http://ptop.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veureDocument&codintExp=30013&fromPage=load
Modificació puntual de les Normes Subsidiàries i de planejament referent a la qualificació de l'àmbit de dos solars situats entre el C/ Major i C/ Estudi. 28-12-2012 http://ptop.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veureDocument&codintExp=257647&fromPage=load
Modificació puntual Normes Subsidiàries de planejament en l'àmbit dels polígons d'actuació P2, P3a i P3b. 20-06-2011 http://ptop.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veureDocument&codintExp=254002&fromPage=load
Modificacions puntuals diverses de les Normes Subsidiàries de Planejament. 31-08-2006 http://ptop.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veureDocument&codintExp=227082&fromPage=load
Modificacó puntual de les Normes Subsidiàries de planejament, per a la modificació de l'article 37 28-10-2012 http://ptop.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veureDocument&codintExp=260313&fromPage=load
Modificació puntual de les Normes Subsidiàries de planejament per a la construcció d'un nou dipòsit regulador d'abastament d'aigua. 14-03-2013 http://ptop.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veureDocument&codintExp=257662&fromPage=load
Modificació puntual de les Normes Subsidiàries de planejament, relativa a l'ampliació del Camp de Tir Pla de l'Ovella. 05-05-2013 http://ptop.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veureDocument&codintExp=262926&fromPage=load
Modificació puntual de les Normes Subsidiàries de planejmanet per la modificació de les condicions d'ordenació i ús de la zona E propera a l'eix de l'Ebre. 09-07-2013 http://ptop.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veureDocument&codintExp=259078&fromPage=load
POUM. Procés de participació urbanística 22-06-2012 Memòria POUM
Informe de Sostenibilitat Ambiental Premiminar
Enquesta Participació Ciutadana
I.1.1 Sist Territorial
I.1.2 Sist Comarcal
I.1.3 Sist Supramunicipal
I.2.1 Ortofoto
I.2.2 Cartografic