Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Si necessites conèixer algun aspecte relacionat amb la normativa d'aquest ens, ja sigui sobre serveis concrets o sobre la seva estructura i funcionament, aquí és on pots trobar tota la documentació oficial.

0 Registres carregats
Resum Data publicació Enllaç
Reglament municipal d'honors i distincions de l'ajuntament de Santa Coloma de Farners http://scf.cat/sites/default/files/public/documents/Ordenances/Reglaments/R-honors.pdf
Reglament de consultes populars no referendàries a Santa Coloma de Farners http://scf.cat/sites/default/files/public/documents/Ordenances/Reglaments/R-consultes.pdf
Ordenança reguladora de la Fira de la Ratafia http://scf.cat/sites/default/files/public/documents/Ordenances/Ordenances_Via_Publica/o-firaratafia.pdf
Ordenança reguladora de la venda no sedentària en els mercats de marxants de dilluns i dissabtes a SCF http://scf.cat/sites/default/files/public/documents/Ordenances/Ordenances_Via_Publica/o-mercats.pdf
Reglament intern d'ús i funcionament de la Biblioteca Joan Vinyoli http://scf.cat/sites/default/files/public/documents/Ordenances/Reglaments/R-BIBLIOTECA%20JOAN%20VINYOLI%202014.pdf
Reglament de règim intern d'"El Centre - Eix de Negoci" http://scf.cat/sites/default/files/public/documents/Ordenances/Reglaments/R-CENTRE.EIX-NEGOCI-2015.pdf
Reglament del Consell de poble http://scf.cat/sites/default/files/public/documents/Ordenances/Reglaments/R-CONSELL-POBLE-2013.pdf
Reglament del Servei Municipal del servei de subministrament d'aigua potable http://scf.cat/sites/default/files/public/documents/Ordenances/Reglaments/R-AIGUA2011.pdf
Reglament del Registre Municipal d'entitats i Associacions ciutadanes http://scf.cat/sites/default/files/public/documents/Ordenances/Reglaments/R-REGENTITATS2011.pdf
Reglament de Participació Ciutadana http://scf.cat/sites/default/files/public/documents/Ordenances/Reglaments/R-PARTICIPACIOCIUTADANA2008.pdf
Model de sol·licitud de beques per al curs 2016-2017 http://scf.cat/sites/default/files/public/documents/Ordenances/Ordenances_Via_Publica/o-subvencions_escolars_2016_sollicitud.pdf
Ordenança municipal reguladora de la concessió de subvencions escolars http://scf.cat/sites/default/files/public/documents/Ordenances/Ordenances_Via_Publica/o-subvencions_escolars_2016.pdf
Annex de preus públics municipals http://scf.cat/sites/default/files/public/documents/Ordenances/Ordenances_Via_Publica/9999.ppublics_anex.pdf
Reglamentació general dels preus públics municipals http://scf.cat/sites/default/files/public/documents/Ordenances/Ordenances_Via_Publica/9998.ppublics.pdf
Ordenança reguladora dels règims d'intervenció en l'exercici o implantació de les activitats de serveis http://scf.cat/sites/default/files/public/documents/Ordenances/Ordenances_Via_Publica/O-INTERV-ADMTVA-2014.pdf
Ordenança General de Convivència Ciutadana i Via Pública http://scf.cat/sites/default/files/public/documents/Ordenances/Ordenances_Via_Publica/o-viapblica.pdf
Ordenança Municipal del Servei Urbà de Taxi http://scf.cat/sites/default/files/public/documents/Ordenances/Ordenances_Via_Publica/O-TAXI2009.pdf
Ordenança Reguladora de Sorolls i Vibracions http://scf.cat/sites/default/files/public/documents/Ordenances/Ordenances_Via_Publica/O-SOROLLS.pdf
Ordenança reguladora del servei municipal de gestió de residus http://scf.cat/sites/default/files/public/documents/Ordenances/Ordenances_Via_Publica/O-RESIDUS.pdf
Ordenança municipal del servei de gestió de residus http://scf.cat/sites/default/files/public/documents/Ordenances/Ordenances_Via_Publica/Ord_gestio_residus_2014.pdf
Ordenança d'Ús i Funcionament de la Deixalleria Municipal http://scf.cat/sites/default/files/public/documents/Ordenances/Ordenances_Via_Publica/Ord_deixalleria_2014.pdf
Ordenança Municipal de Circulació http://scf.cat/sites/default/files/public/documents/Ordenances/Ordenances_Via_Publica/O-CIRCULACIO.pdf
Ordenança Municipal d'Ús del Clavegueram i d'Abocament d'aigües Residuals http://scf.cat/sites/default/files/public/documents/Ordenances/Ordenances_Via_Publica/O-CLAVEGUERAM.pdf
Ordenança Municipal de Tinença d'Animals http://scf.cat/sites/default/files/public/documents/Ordenances/Ordenances_Via_Publica/o-animals_2010.pdf