Si necessites conèixer algun aspecte relacionat amb la normativa d'aquest ens, ja sigui sobre serveis concrets o sobre la seva estructura i funcionament, aquí és on pots trobar tota la documentació oficial.

0 Registres carregats
Resum Data publicació Enllaç
Ordenança reguladora habitatges inclusió social http://www.scf.cat/sites/default/files/public/documents/Ordenances/Ordenances_Via_Publica/O-HABITINCLUSOCIAL2018.pdf
Disposicions creació fitxers dades caràcter personal http://www.scf.cat/sites/default/files/public/documents/Ordenances/Ordenances_Via_Publica/DISPFITXDADESPERSONAL2015.pdf
Reglament ús marca "Festa Concurs Ratafia Santa Coloma Farners" http://www.scf.cat/sites/default/files/public/documents/Ordenances/Reglaments/R-USMARCAFESTARATAFIA2015.pdf
Reglament municipal honors i distincions Ajuntament de Santa Coloma de Farners http://www.scf.cat/sites/default/files/public/documents/Ordenances/Reglaments/R-honors.pdf
Reglament consultes populars no referendàries a Santa Coloma de Farners http://www.scf.cat/sites/default/files/public/documents/Ordenances/Reglaments/R-consultes.pdf
Ordenança reguladora de la Fira de la Ratafia http://www.scf.cat/sites/default/files/public/documents/Ordenances/Ordenances_Via_Publica/o-firaratafia.pdf
Ordenança reguladora venda no sedentària mercats marxants dilluns i dissabtes http://www.scf.cat/sites/default/files/public/documents/Ordenances/Ordenances_Via_Publica/o-mercats.pdf
Reglament de règim intern d'"El Centre - Eix de Negoci" http://www.scf.cat/sites/default/files/public/documents/Ordenances/Reglaments/R-CENTRE.EIX-NEGOCI-2015.pdf
Reglament intern d'ús i funcionament de la Biblioteca Joan Vinyoli http://www.scf.cat/sites/default/files/public/documents/Ordenances/Reglaments/R-BIBLIOTECA%20JOAN%20VINYOLI%202014.pdf
Reglament del Consell de Poble http://www.scf.cat/sites/default/files/public/documents/Ordenances/Reglaments/R-CONSELL-POBLE-2013.pdf
Reglament del Registre Municipal d'Entitats i Associacions Ciutadanes http://www.scf.cat/sites/default/files/public/documents/Ordenances/Reglaments/R-REGENTITATS2011.pdf
Reglament servei aigua potable Ajuntament SCF http://www.scf.cat/sites/default/files/public/documents/Ordenances/Reglaments/R-SERVAIGUA2017.pdf
Reglament de participació ciutadana http://www.scf.cat/sites/default/files/public/documents/Ordenances/Reglaments/R-PARTICIPACIOCIUTADANA2008.pdf
Model de sol·licitud de beques per al curs 2016-2017 http://www.scf.cat/sites/default/files/public/documents/Ordenances/Ordenances_Via_Publica/o-subvencions_escolars_2016_sollicitud.pdf
Ordenança municipal reguladora de la concessió de subvencions escolars http://www.scf.cat/sites/default/files/public/documents/Ordenances/Ordenances_Via_Publica/o-subvencions_escolars_2016.pdf
Reglamentació general dels preus públics municipals http://scf.cat/sites/default/files/public/documents/Ordenances/Ordenances_Via_Publica/9998.ppublics.pdf
Annex de preus públics municipals http://www.scf.cat/sites/default/files/public/documents/Ordenances/Ordenances_Via_Publica/9999.ppublics_anex.pdf
Ordenança general de convivència ciutadana i via pública http://www.scf.cat/sites/default/files/public/documents/Ordenances/Ordenances_Via_Publica/o-viapblica.pdf
Ordenança règims intervenció administrativa en exercici o implantació activitats serveis http://www.scf.cat/sites/default/files/public/documents/Ordenances/Ordenances_Via_Publica/O-INTERV-ADMTVA-2014.pdf
Ordenança municipal del servei urbà de taxi http://www.scf.cat/sites/default/files/public/documents/Ordenances/Ordenances_Via_Publica/O-TAXI2009.pdf
Ordenança municipal per a la gestió dels residus de la construcció http://www.scf.cat/sites/default/files/public/documents/Ordenances/Ordenances_Via_Publica/O-RESIDUS.pdf
Ordenança reguladora del soroll i les vibracions http://www.scf.cat/sites/default/files/public/documents/Ordenances/Ordenances_Via_Publica/O-SOROLLS.pdf
Ordenança del servei municipal de gestió de residus http://www.scf.cat/sites/default/files/public/documents/Ordenances/Ordenances_Via_Publica/Ord_gestio_residus_2014.pdf
Ordenança d'Ús i Funcionament de la Deixalleria Municipal http://scf.cat/sites/default/files/public/documents/Ordenances/Ordenances_Via_Publica/Ord_deixalleria_2014.pdf
Ordenança municipal d'ús del clavegueram i d'abocament d'aigües residuals http://www.scf.cat/sites/default/files/public/documents/Ordenances/Ordenances_Via_Publica/O-CLAVEGUERAM.pdf
Ordenança municipal de circulació http://www.scf.cat/sites/default/files/public/documents/Ordenances/Ordenances_Via_Publica/O-CIRCULACIO.pdf
Ordenança municipal reguladora de la tinença d'animals http://www.scf.cat/sites/default/files/public/documents/Ordenances/Ordenances_Via_Publica/o-animals_2010.pdf