En aquest apartat podràs trobar la resolució de consultes sobre la interpretació i l’anàlisi de les normes jurídiques en matèria de contractació pública.

Podeu consultar tota la informació sobre contractació en aquest link https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/palafrugell/customProf