# Objecte Drets i obligacions Tipus Import Atorgament Vigent Inici Durada Compliment
1 Línia de Subvenció per al finançament dels serveis socials bàsics de teleassistència i prestacions d'urgència social, anualitat 2018 Drets i obligacions Subvenció 39.264,42 € 26/11/2018 No 01/01/2018 1 any Exercici 2018  
1 Manteniment programa informàtic Hestia Drets i obligacions Subvenció 3.799, 99 € 10/12/2018 No 01/01/2018 1 any Exercici 2018  
1 Serveis Tècnics 2018 Drets i obligacions Subvenció 185.739,86 € 20/08/2018 Si 01/01/2018 1 any Exercici 2018  
1 OBJECTE: SUBVENCIÓ DE L’ESTUDI ORGANITZATIU DE VALORACIÓ DE LLOCS DE TREBALL I LA SEVA DEFINICIÓ Drets i obligacions Subvenció 18.000 € Decret 905 12/03/2018 Si 23/03/2018 Exercici 2018  
1 SUBVENCIÓ PEL XX PREMI DE POESIA M.MERCÈ MARÇAL Subvenció Drets i obligacions 7000 € Decret de presidència 22/06/2018 Si 22/06/2018 1 any Exercici 2018
1 Línia de Subvenció per al finançament dels serveis socials bàsics de teleassistència i prestacions d'urgència social, anualitat 2017 Drets i obligacions Subvenció     09/04/2018 Si 22/06/2018 1 any Exercici 2018
1 Manteniment programa informàtic Hestia. Drets i obligacions Subvenció   Decret de presidència   No 01/01/2017 1 any Exercici 2017
1 CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA EN MATERIA DE COOPERACIÓ I ASSISTÈNCIA MUNICIPAL. ANUALITAT 2017 Drets i obligacions Conveni 146.198 € Decret de presidència 03-04-XXXX No 01/01/2017 1 any Exercici 2017
Línia de Subvenció per al finançament dels serveis socials bàsics de teleassistència i prestacions d'urgència social, anualitat 2017