Amb la col·laboració de:
# Objecte Drets i obligacions Tipus Import Acord Vigent Inici Durada Compliment

 

Projectes i activitats culturals   Subvenció (IEI) 2.051'20 € Decret de presidència Si 01/01/2019 1 any Exercici 2019
  Pla Especial de cooperació comarcal - Diputació de Lleida 2020   Subvenció 226.964,45€   Si 01/01/2020 1 any Exercici 2020
  Pla econòmic per a ens locals en l'àmbit de la salut de la Diputació de Lleida per a 2020   Subvenció 31.374 €   Si 01/01/2020 1 any Exercici 2020
  Conveni de col·laboració entre la Diputació de Lleida i el Consell Comarcal del Pla d'Urgell en matèria de cooperació i assistència municipal, anualitat 2019   Conveni 210.000 €   No 01/01/2019 1 any Exercici 2019
1 FINANÇAMENT ADEQUACIÓ ESPAIS D’ATENCIÓ USUARI. PLANTA BAIXA EDIFICI CAN NIUBÓ Drets i obligacions Subvenció 30.000 € € Decret de presidència número 5412, de 19 de desembre del 2017 Si 19/12/2017 2 anys Exercici 2019
1 Restauració de portes, finestres i balconeres, edifici modernista "Can Niubó" Drets i obligacions Subvenció 15.000 € Decret de presidència número 486, de 28 de maig del 2019 Si 28/05/2019 1 any Exercici 2020
1 Finançament del servei de transport escolar no obligatori, curs 17-18 Drets i obligacions Conveni 28.400,00 € Decret de presidència No Setembre 2017 1 any Exercici 2017-2018
1 Finançament del servei de menjador escolar no obligatori, curs 17-18 Drets i obligacions Conveni 9.296,50 € Decret de presidència No Setembre 2017 1 any Exercici 2017-2018
1 CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA EN MATERIA DE COOPERACIÓ I ASSISTÈNCIA MUNICIPAL. ANUALITAT 2018 Drets i obligacions Conveni 206.198 € Decret de presidència No 01/01/2018 1 any Exercici 2018
1 Servei de menjador no obligatori, curs 2016-2017   Ajut 11.858,40€   No 09/2016 1 any  
1 Transport escolar no obligatori curs 2016 i 2017   Ajut 23.700 €   No 09/2016 1 any  
1 Transport escolar no obligatori curs 2015-16   Ajut 23.700 €     09/2015 1 any  
1 Transport no obligatori curs 2014-15   Ajut 10.900 €     09/2014 1 any    
1 Menjador no obligatori curs 2014-15     11.764 €     09/2014 1 any    
  Menjador no obligatori curs 15-16     10.270,8 €     09/2015 1 any  
1 Pla d'actuació Turística any 2017 Drets i obligacions Subvenció 16.000 € 28/06/2017 No 01/01/2017 1 any Exercici 2017  
1 Pla d'actuació urbanística Any 2018 Drets i obligacions Subvenció 16.000 € 22/11/2018 No 01/01/2018 1 any Exercici 2018  
1 Línia de Subvenció per al finançament dels serveis socials bàsics de teleassistència i prestacions d'urgència social, anualitat 2018 Drets i obligacions Subvenció 39.264,42 € 26/11/2018 No 01/01/2018 1 any Exercici 2018  
1 Manteniment programa informàtic Hestia Drets i obligacions Subvenció 3.799, 99 € 07/10/2019 No 01/01/2019 1 any Exercici 2019  
1 Manteniment programa informàtic Hestia Drets i obligacions Subvenció 3.799, 99 € 10/12/2018 No 01/01/2018 1 any Exercici 2018  
1 Serveis Tècnics 2018 Drets i obligacions Subvenció 185.267,92 € 20/08/2018 Si 01/01/2018 1 any Exercici 2018  
1 OBJECTE: SUBVENCIÓ DE L’ESTUDI ORGANITZATIU DE VALORACIÓ DE LLOCS DE TREBALL I LA SEVA DEFINICIÓ Drets i obligacions Subvenció 18.000 € Decret 905 12/03/2018 Si 23/03/2018 Exercici 2018  
1 SUBVENCIÓ PEL XX PREMI DE POESIA M.MERCÈ MARÇAL Subvenció Drets i obligacions 7000 € Decret de presidència 22/06/2018 Si 22/06/2018 1 any Exercici 2018
1 Línia de Subvenció per al finançament dels serveis socials bàsics de teleassistència i prestacions d'urgència social, anualitat 2017 Drets i obligacions Subvenció     09/04/2018 Si 22/06/2018 1 any Exercici 2018
1 Manteniment programa informàtic Hestia. Drets i obligacions Subvenció   Decret de presidència   No 01/01/2017 1 any Exercici 2017
1 Contractació Neuropediatra al servei CDIAP (Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç) Drets i obligacions Subvenció 5 300 € Conveni Diputació de Lleida - Partida 2019 049 311 4650000 Any 2019      
1 CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA EN MATERIA DE COOPERACIÓ I ASSISTÈNCIA MUNICIPAL. ANUALITAT 2017 Drets i obligacions Conveni 146.198 € Decret de presidència 03-04-XXXX No 01/01/2017 1 any Exercici 2017