Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?
Encàrrecs de gestió

L'encàrrec de gestió permet encarregar a altres òrgans o entitats de dret públic de la mateixa Administració o d’una altra, la realització d'activitats de caràcter material, tècnic o de serveis, sempre que entre les seves competències estiguin aquestes activitats, per raons d’eficàcia o quan no es posseeixin els mitjans tècnics idonis per exercir-les.

Any 2018