¿Necesitas consultar un documento? Los instrumentos de descripción documental son un elemento clave para la identificación y localización de la documentación y se utilizan para localizar y consultar la documentación del ente.

La descripció és l’element clau per a la identificació i la localització de la documentació. Els diferents instruments de descripció que elaboren els arxivers/es, són els elements que permeten controlar la documentació. També a través d’aquests, els usuaris poden consultar i localitzar aquella informació que necessiten.

L'índex dels fons documentals descriu el contingut de cada fons custodiat a l'Arxiu de l’ens a partir de les sèries documentals (codi i nom de la classificació) i el seu abast cronològic. Aquesta eina permet tenir una visió global dels documents de l'Arxiu, com també, concretar l'abast de cada fons o dels documents resultants de les seves funcions. La relació dels instruments de descripció informa de les eines elaborades per l'Arxiu de l’ens per a localitzar els diferents documents i es tracta, bàsicament de les guies, els inventaris i catàlegs, tot i que poden existir altres com per exemple: les relacions de transferència.

L'Ajuntament d’Osor estar treballant per poder oferir properament: l'índex dels fons documentals, l'inventari dels documents custodiats i la relació dels instruments de descripció.