Organización política

Unió i Força Osorenca - Acord Municipal (UFO-AM)
Partit Socialista de Catalunya - Candidatura de Progrés (PSC - CP)