Si necesitas conocer algún aspecto relacionado con la normativa de esta entidad, ya sea sobre servicios concretos o sobre la estructura y el funcionamiento, aquí es donde puedes encontrar toda la documentación oficial.

0 Registros cargados
Resumen Fecha publicación Enlace
Pla Local de Joventut l'Escala 2016-2020 30-08-2016 https://seu-e.cat/web/escala/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-i-normativa/normativa-plans-i-programes/ordenances-reguladores-i-reglaments

- APROVACIÓ DEL CODI ÈTIC DE CONDUCTA I BON GOVERN DE L’AJUNTAMENT DE L’ESCALA

- Pla Local de Joventut l'Escala 2016-2020

- Ordenança foment rehabilitació d'habitatges i edificis, publicada al BOP 106/16 de 03/06 i al DOGC 7151 de 29/06/2016

Ordenança d'animals domèstics (modificada), publicada al BOP 109 de 08/06/17

Ordenança d'animals domèstics, publicada al BOP 107 de 16/08/00

Pla de Mesures Antifrau 2022-2025

Dijous, 22 de desembre de 2022 a les 13:00

 

L’Ajuntament de L’Escala va aprovar en la sessió extraordinària del Ple de 29 de juliol de 2022, per unanimitat, el Pla de Mesures Antifrau, una normativa que exigeix la Unió Europea als municipis beneficiaris dels fons del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Aquest Pla es fa amb la voluntat de prevenir, detectar i corregir el frau, la corrupció i els conflictes d’interessos.

L’aprovació del Pla de Mesures Antifrau garanteix i declara que els fons que es concedeixen per la UE s’utilitzen per a les finalitats per a les quals han estat concedits.

El Ple del 29 de juliol també va aprovar una moció avalada per tots els grups municipals. Es tracta d’una declaració institucional on l’Ajuntament es compromet a vetllar per tal que les persones que treballen per a la corporació comparteixin aquest compromís antifrau i de transparència, “actuant amb objectivitat, integritat, neutralitat, responsabilitat, imparcialitat, confidencialitat, dedicació al servei públic, transparència, exemplaritat, austeritat, accessibilitat, eficàcia, honradesa, promoció de l’entorn cultura i mediambiental, i respecte a la igualtat entre dones i homes”.

En aquest apartat s’adjunten els següents documents:

  • Pla de Mesures Antifrau, 2022-2025
  • 6 Annexos.
  • Enllaç a la Plataforma de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat (IGAE) per la comunicació d’informació sobre fraus i/o irregularitats que afectin a fons europeus.

Enllaç a la bústia de denúncies anònimes de l’Agència Antifrau de Catalunya, Canal telemàtic segur per presentar denúncies de manera anònima.

Pla de mesures antifrau:

  • Pla de Mesures Antifrau, 2022-2025 [CA/ES]
  • Annex I: Model de declaració d’absència de conflicte d’interès (DACI)
  • Annex II: Model de declaració de cessió i tractament de dades en relació amb l’execució d’actuacions del pla de recuperació, transformació i resiliència (PRTP).
  • Annex III: Model de declaració de compromís en relació a l’execució d’actuacions del pla de recuperació, transformació i resiliència (PRTR).
  • Annex IV: Codi ètic de conducta i bon govern de l’Ajuntament de l’Escala.
  • Annex V: Banderes vermelles en la lluita contra el frau.
  • Annex VI: Declaració institucional sobre la lluita contra el frau.

Canals segurs de denúncia: