Organització política

Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC)
Junts per Vilafranca
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)
Candidatura d'Unitat Popular (CUP)
Vilafranca en Comú (VeC)