Contractes menors? Contractes adjudicats per procediment obert? Per procediment negociat? Aquí trobaràs els percentatges, en volum pressupostari, dels contractes adjudicats per l'ens en cadascun dels procediments que preveu la llei.

En la relació que s’adjunta es publica un resum per procediment, del import i número de contractes d’acord amb els llistats de Relació de contractes oberts i negociats (històric) i Relació de contractes menors (històric)

 

Contractes 2016

Contractes 2017