En aquest apartat podràs trobar la resolució de consultes sobre la interpretació i l’anàlisi de les normes jurídiques en matèria de contractació pública.

L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès es basa en les criteris interpretatius

de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya

i de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado