Aquí trobaràs els perfils i trajectòries professionals dels representants polítics locals i dels titulars dels òrgans directius de l'ens i dels organismes vinculats. També hi ha les seves dades de contacte i les seves retribucions. En el cas dels alts càrrecs, també les declaracions d'activitats, patrimonials i interessos.

Foto ADRIANA DELGADO HERREROS

ADRIANA DELGADO HERREROS

Alcaldessa Presidenta

ERC-AM

  • Càrrec electe
  • Alcalde/ssa
  • Membre d'equip de govern
  • Adriana Delgado Herreros
  • Recursos Humans, Comunicació i Imatge, Organització, Urbanisme, Habitatge I Benestar Social

FORMULARI DE CONTACTE

 

De Sant Vicenç de Castellet, nascuda el 1978. Llicenciada en Periodisme (UAB), també ha realitzat el curs de postgrau de Planificació i Gestió de Serveis i Projectes d’Informació (UOC). Ha treballat al diari Regió7, com a corresponsal al Bages de COMRàdio, Avui i La Vanguardia i ha estat assessora en comunicació al departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya. Fundadora i sòcia de l’empresa de gestió turística i comunicació CatEmocions. Freelance, s’ha dedicat a la comunicació corporativa i 2.0.

En l’àmbit polític, és diputada i secretària quarta de la Mesa del Parlament de Catalunya, i regidora i portaveu del grup municipal d'Esquerra a l’Ajuntament des del passat mandat. Primera presidenta del Consell Comarcal del Bages (2011-2013) i vicepresidenta i consellera de Règim Intern (2013-2015). Entre altres entitats, ha estat o està vinculada al MIJAC, CB Castellet, CR Castellet, El Breny, l’Associació de Periodistes de la Catalunya Central, de la qual va ser presidenta, fundadora de Sant Vicenç Decideix i secretària de l’ANC local. Les seves aficions són llegir, viatjar i fer esport.

Sempre li ha interessat la política i des de l’àmbit local, el més proper al ciutadà, vol treballar i contribuir a aconseguir un poble millor per als santvicentins i santvicentines, intentant portar a terme els canvis que siguin necessaris des dels valors republicans, amb els objectius de la igualtat i la justícia social en una Catalunya independent.

Membre de Junta de Govern No

Membre de Comissions Informatives No

Perfil

 

                                                                          *Enllaç a la web de l'Ajuntament amb més informació

Retribucions per dedicació total o parcial

Càrrec

Dedicació

Hores/ setmanals

Import brut anual

Alcalde

Parcial

25

30.000 €

Tinent Alcalde

Total

37,5

30.000 €

Tinent Alcalde

Parcial

18,45

15.000 €

 

Assistència per concurrència a òrgans col·legiats (regidors sense dedicació exclusiva ni parcial)

ÒRGAN COL·LEGIAT

IMPORT ÍNTEGRE PER SESSIÓ

Junta de Govern Local

150 €

Ple

100 €

Comissió Informativa

30 €

Comissió Especial de Comptes

30 €

 

S’estableix amb efectes del dia 23 de juny de 2015, a favor dels diferents Grups Polítics Municipals, una dotació econòmica per l’import següent:

  • 50 € mensuals per a cada regidor electe
  • 12,50 € mensuals per cada grup municipal

RETRIBUCIONS PER DEDICACIÓ TOTAL O PARCIAL

 

Càrrec

Data nomenament

Dedicació

%

Import brut anual

 

     Adriana Delgado  Herreros

 

Alcaldessa

15/06/2019

Total

100%

40.999,98 €

(Salari vigent a partir del març de 2022)

     Josep Martí  Cano

1er Tinent Alcaldia

15/06/2019

Total

100%

41.000 €

Miriam Rubio Molina

2ª Tinent Alcaldia

15/06/2019

Parcial

45%

17.600 €

Sílvia Oliveras Giralt

3ª Tinent Alcaldia

15/06/2019

Parcial

21%

9.660 €

 

    Gisela Pascual Muñoz

 

4ª Tinent Alcaldia

15/06/2019

Parcial

 

Assistència per concurrència òrgans col·legiats.

 

Jordi Palma Sánchez

 

Regidor

15/06/2019

Parcial

55%

22.260 €

 

Isabel Pérez  Estrada

 

Regidora

15/06/2019

Parcial

35%

14.400 €

 

M. Carmen Jiménez  Fernàndez

 

Regidora

15/06/2019

 

 

Assistència per concurrència òrgans col·legiats.

 

Daniel Mauriz Vidal

 

Regidor

15/06/2019

 

 

Assistència per concurrència òrgans col·legiats.

 

Silvia Vila López

 

Regidora

15/06/2019

 

 

Assistència per concurrència òrgans col·legiats.

 

Antoni Calveras Fulgaroles

 

Regidor

15/06/2019

 

 

Assistència per concurrència òrgans col·legiats.

 

  Eulàlia Sardà Bonvehí

 

Regidora

15/06/2019

 

 

Assistència per concurrència òrgans col·legiats.

    Gina Serra Insua

Regidora 26/01/2022     Assistència per concurrència òrgans col·legiats.
 

Assistència per concurrència a òrgans col·legiats (regidors sense dedicació exclusiva ni parcial)

ÒRGAN COL·LEGIAT

IMPORT ÍNTEGRE PER SESSIÓ

Junta de Govern Local

130 €

Ple

110 €

Comissió Informativa

35 €

Comissió Especial de Comptes

35 €

 

S’estableix amb efectes del dia 1 de juliol de 2019, a favor dels diferents Grups Polítics Municipals, una dotació econòmica per l’import següent:

  • 50 € mensuals per a cada regidor electe
  • 12,50 € mensuals per cada grup municipal